Редакційна політика

Галузь та проблематика

У виданні, насамперед, публікуються роботи науковців, викладачів, аспірантів і студентів українських наукових та освітніх установ з актуальних проблем історії України та регіональної історії, загальної історії, історіографії історії, історії історичної науки в Україні, методики навчання історії, спеціальних історичних дисциплін. Також у журналі публікуються рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історія України

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Всесвітня історія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Регіональна історія

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Енциклопедистика в історії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Методика навчання історії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Рецензії та огляди

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Журнал підтримує політику сліпого одностороннього рецензування.

 

Періодичність публікації

Періодичність видання - 1 рази на рік

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.