Історія журналу

Кафедра історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини у 2015 році започаткувала науковий журнал «Уманська старовина», метою якого є залучення до конструктивного діалогу з актуальних проблем історичної науки та краєзнавства істориків, краєзнавців, представників зацікавлених наукових інституцій. Це сприятиме поглибленню наукового пошуку і всебічному вивченню історичного досвіду людства.

У виданні, насамперед, публікуються роботи науковців, викладачів, аспірантів і студентів українських наукових та освітніх установ з актуальних проблем історії України та регіональної історії, загальної історії, історіографії історії, історії історичної науки в Україні, методики навчання історії, спеціальних історичних дисциплін. Також у журналі публікуються рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.

Номери журналу «Уманська старовина» видаються два рази на рік. Загальна структура номеру складається з таких основних розділів:

1. Історія України

2. Всесвітня історія

3. Регіональна історія

4. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

5. Методика навчання історії

6. Енциклопедистика в історії

В окремих випадках (наприклад тематичне видання, матеріали міжнародних і всеукраїнських конференцій тощо) структура номеру може бути змінена.

Ми будемо раді бачити у номерах журналу статті фахівців, відомих у наукових колах ґрунтовними дослідженнями та публікаціями, докторів та кандидатів наук, а також молодих фахівців, які тільки починають свій професійний шлях. Завдячуючи цьому, матеріали нашого журналу будуть цікавими для широкої читацької аудиторії. Випуск розраховано на істориків, археологів, етнологів, краєзнавців і всіх тих, хто цікавиться історичною проблематикою.

Головний редактор:

Кузнець Тетяна Володимирівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Лісовська Ольга Василівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, заступник головного редактора

Скус Ольга Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, відповідальний секретар редколегії

Редакційна колегія:

Борисенко Володимир Йосипович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;

Епштейн Тадеуш – доктор габілітований, професор Інституту історії Польської Академії Наук у Варшаві (Республіка Польща);

Киридон Алла Миколаївна – доктор історичних наук, професор, Директор наукової установи «Енциклопедичне видавництво»;

Кривошея Ігор Іванович – кандидат історичних наук, профессор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Кривошея Ірина Іванівна – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Священко Зінаїда Василівна – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Сокирська Владилена Володимирівна – кандидат історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва;

Срогош Тадеуш – доктор габілітований, професор Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща);

Шевчук Василь Петрович – доктор історичних наук, професор Національної Академії Збройних сил України.