Фінансування журналу

Видавець

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University