DOI: https://doi.org/10.31499/2519-2035.3.2017.130204

ІСТОРІЯ УМАНЩИНИ НА СТОРІНКАХ «КІЕВСКОЙ СТАРИНЫ»: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПУБЛІКАЦІЙ

Ігор Кривошея Людмила Якименко Ірина Кривошея

Анотація


У статті здійснено змістовий, проблемно-тематичний і жанровий аналіз краєзнавчих матеріалів, що стосуються історії міста Умань й Уманщини, видрукуваних у журналі «Кіевская старина» (1882–1906 рр.). Серед авторів наукових, науково-публіцистичних, художньо-документальних, епістолярних і фольклорних текстів вказано низку знаних в Україні й у світі істориків (В. Антонович, В. Доманицький, М. Левицький, О. Левицький, А. Скальковський, Я. Шульгин та ін.), котрі проливають світло на виникнення міста Умань, події Коліївщини й розгортання гайдамацького руху, побудову «Софіївки», на розвиток культури й освіти регіону, на політичне, економічне й релігійне життя Уманщини.


Ключові слова


«Кіевская старина»; Умань; Уманщина; Коліївщина; Іван Гонта; Максим Залізняк; Василіанський монастир; краєзнавство

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонович В. Уманский сотник Иван Гонта (1768 г.) / В. Антонович // Кіевская старина (далі – КС). – 1882. – № 11. – С. 250 – 276.

Антонович М. «Киевская старина»: з приводу ювілеїв / М. Антонович // Український історик. – 1983. – № 2 – 4. – С. 12–13.

В. А. Записки Карла Хоецкого (1768–1776) // КС. – 1883. – № 1, 3, 11–12.

Васільєв С.А. Умань – історичне місто Східного Поділля (початок XVII – початок ХХ ст.) / С.А. Васільєв // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 19. Серія: Історія: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2011. – С. 37–44.

Волобуєва А. Журнал «Киевская старина» у відстоюванні української мови / А. М. Волобуєва // Стиль і текст. – 2001. – Вип. 2. – С. 176–180.

Волошенюк О. Журнал «Київська старовина» на початку ХХІ ст. / О. Волошенюк, С. Дьома // Освіта України. – 2001. – № 32. – С. 7–12.

Гайдамацкое движение ХVІІІ века и монахи Киевского монастыря // КС. – 1893. – № 5. – С. 228 – 241.

Доманицкий В. К истории частных пансионов в Киевской губернии в начале ХІХ века / В. Доманицкий // КС. – 1901. – № 6. – С. 450–459.

Дорошенко Д. Огляд української історіографії / Д. Дорошенко. – Прага, 1923. – 219 с.

Ефремов С. Рец. на: Систематический указатель журнала «Кіевская старина» (1882-1906). Издание Полтавской учѐной архивной комиссии. Составлен членами комиссии: И. Павловским, В. Щепотьевым, А. Явойским и Б. Чигринцевым / С. Ефремов // Украинская жизнь. Полтава. – 1912. – Кн. 2. – C. 28–41.

Забіяка І. Журнал «Киевская старина»: вчора, сьогодні, завжди / І. Забіяка // Наукові записки. – К. : Інститут журналістики, 2001. – Т. 3. – С. 74 – 77.

Забіяка І. Матеріали журналу «Киевская старина» – першоджерело і привід для роздумів (постановка проблеми) / І.Забіяка // Вісник Київського національного університету. Журналістика. – 2004. – № 12. – C. 15–22.

Илляшевич В. Из воспоминаний священника о. Никифора Хмелевского об упраздненном базилианском училище в г. Умань // КС. – 1892. – Т.XXXVIII. – С. 161 – 167.

История Уманщины на страницах «Кіевской старины» (1882–1889 г.г.) [Текст]: [в 2 т.]. Т.1 / Відділ культури і туризму Уманської міської ради, Уманський краєзнавчий музей; [уклад. В. М. Давидюк]. – Умань : [Візаві], 2013. – 578, [2] с.

История Уманщины на страницах «Кіевской старины» (1890–1905 г.г.) [Текст]: [в 2 т.]. Т.2 / Відділ культури і туризму Уманської міської ради, Уманський краєзнавчий музей; [уклад. В. М. Давидюк]. – Умань : [Візаві], 2013. – 532, [2] с.

К.И.Т-ій. Краткий очерк истории города Умани // КС. – 1888. – Т. ХХІІ. – № 8. – С. 381–394.

Кiян О. З історії видання «Киевской старины» / О. Кiян // Київська старовина. – 1996. – № 4 – 5. – С. 4 – 10.

«Киевская старина» – історія крізь століття [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/184 38

Киевская старина: номери [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iht.univ.kiev.ua/library/kievskaya-starina/all-volumes.

Костомаров Н. Киевская старина / Н. Костомаров // Новое время. – 1882. – № 2212, 2442, 2449.

Кривошея І. Місто Умань у власності графів Потоцьких (друга чверть XVIII – перша третина ХІХ ст.): територія конфлікту, компромісу чи взаємодії? / Ігор Кривошея // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Інститут історії України, 2009. – Вип. XVІ. – C.173-183.

Кривошея І. Рецепція культурного життя Умані в мемуарній літературі: доба польських аристократів Потоцьких (1726 – 1832 рр.) / Ігор Кривошея // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №6. Історичні науки: Зб. наукових праць. – Випуск 9: Ювілейний випуск до 70-річчя професора Борисенка Володимира Йосиповича. – К., 2012. – С.199 – 208.

Кривошея І. Уманська василіанська школа в період свого розквіту (1796–1830 рр.) / Ігор Кривошея // Педагогічне краєзнавство. – С. 94 – 100.

Кучинський М. «Киевская старина» – це моє третє дитя / М. Кучинський // Київська старовина. – 1995. – № 3. – С. 107 – 112.

Левицкий М. За Колиивщины / М. Левицкий // КС. – 1901. – № 6. – С. 460 – 497.

Левицкий О. Основные черты внутреннего строя Западнорусской церкви в 16 – 17 вв. / О. Левицкий // КС. – 1884. – № 8. – С. 627 – 654.

Материалы для истории Колиивщины или резня 1768 г. // КС. – 1882. – № 8. – С. 297 – 321.

Материалы для истории народного образования // КС. – 1882. – Т.ІІ.

Материалы из истории Гайдаматчины // КС. – 1888. – № 11. – С. 307 – 325.

Мердер А. Мелочи из архива Юго-Западного края // КС. – 1903. – № 7–8.

Михайлин І. Л. Нарис історіографії історії української журналістики: «Киевская старина» / І. Л. Михайлин // Наукові записки Інституту журналістики. – 2003. – Т. 13: жовтень-грудень. – С. 18–22.

Наєнко М. Василь Доманицький: історик, філолог, дослідник і видавець «Кобзаря» / М. Наєнко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80/Desktop/Downloads/Shs_2009_12_19.pdf

Негодченко О. П. Журнал «Киевская старина» (1882–1906) як оригінальне та унікальне явище української культури / О.П. Негодченко // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя : Просвіта, 2007. – Вип. ХХІ.

Несколько данных о судьбе Железняка после его ареста в Умани // КС – 1882. – № 12. – С. 465 – 586.

Описание бедствия, постигшего Умань и всю Украину в 1768 г. // КС. – 1888. – № 3. – С. 520–529.

Отрывок из записок анонима (1768 г.) (Казнь Гонты и усмирение «Колиивщины») // КС. – 1882. – № 11. – С. 349 – 353.

Палієнко М. «Кіевская старина» (1882–1906): Систематичний покажчик змісту журналу. – К.: Темпора, 2005. – 608 с.

Палієнко М. «Кіевская старина» (1882–1906): Хронологічний покажчик змісту журналу. – К. : Темпора, 2005. – 480 с.

Палієнко М. «Кіевская старина» у громадському та політичному житті України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – К.: Темпора, 2005. – 384 с., іл.

Поліщук Т. В. Публікація мемуарів на сторінках часопису «Киевская старина»: проблематика, систематизація, аналіз [Текст] / Т. В. Поліщук // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: Наук. вісник: зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Українська АН. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 19. – С. 72–80.

Переписка гр. П.А. Румянцева о восстании в Украине 1768 г. // КС. – 1882. – № 9. – С. 523 – 551.

Переписка гр. П.А. Румянцева о восстании в Украине 1768 г. // КС. – 1882. – № 10. – С. 89 – 118.

Переписка гр. П.А. Румянцева о восстании в Украине 1768 г. // КС. – 1883. – № 9–10. – С. 254 – 286.

Погребняк В. Часопис «Киевская старина» та його роль у розвитку української історичної науки наприкінці ХІХ ст. – поч. ХХ ст. / Валентина Погребняк / Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень. – Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 80 с. – С. 34 – 38.

Рассказ современника о приключениях с ним во время «Колиивщины» // КС. – 1887. – № 11. – С. 51–64.

Роєнко С. О. Історіографічні аспекти розвитку приватних закладів освіти в Україні (ХІХ – початок ХХ століття) / С. О. Роєнко // Науковий вісник Донбасу. – 2011. – № 4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd

Рудукан Р. Загадочные подземелья «Софиевки» / Руслан Рудукан // Строительство и реконструкція. – 2008. – № 6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stroy-ua.net/arkhytektura-y-hradostroytelstvo/zahadochnye-podzemelja-sofyevky.html

Світ побачив двотомник «Історія Уманщини на сторінках журналу «Київська старовина». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uman.info/ua/news/svit-pobachyv-dvotomnyk-storiya-umanshchyny-na-storinkah-zhurnalu-kyyivska-staro 5779

Скальковский А. Несколько документов к истории Гайдаматчины / А. Смальковский // КС. – 1885. – № 10. – С. 277 – 318.

Скус О.В. Трансформація конфесійних осередків на Уманщині (1793–1917 рр.) / Ольга Володимирівна Скус / Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спец. 07.00.01 – історія України. – Переяслав-Хмельницький – 2008. – 23 с.

Смоктий А. Г. Умань и Софиевка / А. Смоктий // КС. – 1882. – № 12. – С. 420 – 437.

Фицик І. Д. Мемуари польської шляхти як джерела з історії Правобережної України другої половини XVIII – першої половини ХІХ століття / І.Д. Фицик // Чорноморський літопис. – 2014. – № 10. – С. 142 – 149.

Чоловік з душею дитини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uahistory.com/topics/famous_people/2589

Шульгин Я. Очерк Колиивщины / Я. Шульгин // КС. – 1890. – № 2. – С. 185 – 220.

Шульгин Я. Очерк Колиивщины / Я. Шульгин // КС. – 1890. – № 3. – С. 381 – 418.

Шульгин Я. Очерк Колиивщины / Я. Шульгин // КС. – 1890. – № 4. – С. 22 – 52.

Шульгин Я. Очерк Колиивщины / Я. Шульгин // КС. – 1890. – № 5. – С. 268 – 306.

Шульгин Я. Очерк Колиивщины / Я. Шульгин // КС. – 1890. – № 6. – С. 409 – 426.

Шульгин Я. Очерк Колиивщины / Я. Шульгин // КС. – 1890. – № 7. – С. 1 – 21.

Шульгин Я. Очерк Колиивщины / Я. Шульгин // КС. – 1890. – № 8. – С. 192 – 223.


Пристатейна бібліографія ГОСТ