Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 6 (2019): УМАНСЬКА СТАРОВИНА UMAN DISTRICT ZEMSTVO ON THE PAGES OF THE NEWSPAPER «KIEVLIANIN»: ELECTIONS, ECONOMIC ACTIVITY AND FINANCIAL OPPORTUNITIES Анотація   PDF   PDF (English)
Tetiana Kuznets, Anatolii Karasevych
 
№ 1 (2016): Уманська старовина «КОЛИШНІ ЛЮДИ» УСРР В УМОВАХ НЕПУ Анотація   PDF
Альона Устенко
 
№ 2 (2016): Уманська старовина «ЛЮДИ С НЕРУССКОЙ ДУШОЙ…»: РЕАКЦІЯ ПОЛОНЕНИХ УКРАЇНЦІВ ТА ЄВРЕЇВ НА ВІДВІДИНИ АЛЕКСАНДРОЮ РОМАНОВОЮ ТАБОРУ ФРАЙШТАДТ НА ПОЧАТКУ 1916 Р. Анотація   PDF
Ігор Срібняк
 
№ 6 (2019): УМАНСЬКА СТАРОВИНА «НАУКОВА ОДІССЕЯ» НАДІЇ СУРОВЦОВОЇ: НАРИС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БІОГРАФІЇ НЕСКОРЕНОЇ УМАНЧАНКИ Анотація   PDF   PDF (English)
Ігор Кривошея, Ірина Кривошея, Людмила Якименко
 
№ 1 (2016): Уманська старовина ЄВРЕЇ-ВИХРЕСТИ СЕРЕД ДВОРЯН РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ Анотація   PDF
Ірина Мельник
 
№ 4 (2017): Уманська старовина ІВАН ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ: ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ ПОЛКОВОДЦЯ Анотація   PDF
Анатолій Карасевич
 
№ 1 (2016): Уманська старовина ІДЕЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ЕЛІТИ НА СТОРІНКАХ ОКУПАЦІЙНОЇ ПРЕСИ 1941-1943 РОКІВ Анотація   PDF
Оксана Салата
 
№ 3 (2017): Уманська старовина ІНДОКТРИНАЦІЯ РАДЯНСЬКОСТІ: ОБРЯДОВО-СВЯТКОВИЙ КАНОН ЯК МАРКЕР ФОРМУВАННЯ АТЕЇЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА (1920-1930-і рр.) Анотація   PDF
Алла Киридон
 
№ 7 (2020): Уманська старовина ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1930-2020 РР.) Анотація   PDF
Олена Джагунова
 
№ 4 (2017): Уманська старовина ІСТОРІЯ ІСТОРИКІВ УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ Анотація   PDF
Олена Джагунова
 
№ 1 (2016): Уманська старовина ІСТОРІЯ ЕМОЦІЙ У СУЧАСНІЙ ГУМАНІТАРИСТИЦІ Анотація   PDF
Вячеслав Гордієнко
 
№ 2 (2016): Уманська старовина ІСТОРІЯ КОНФЕСІЙНИХ ОСЕРЕДКІВ УМАНЩИНИ В 1793-1917 РР.: ІСТОРІОГРАФІЯ (ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.) Анотація   PDF
Ольга Скус
 
№ 3 (2017): Уманська старовина ІСТОРІЯ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ У РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ СУСІДСТВА Анотація   PDF
Олена Скрипник
 
№ 3 (2017): Уманська старовина ІСТОРІЯ УМАНЩИНИ НА СТОРІНКАХ «КІЕВСКОЙ СТАРИНЫ»: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПУБЛІКАЦІЙ Анотація   PDF
Ігор Кривошея Людмила Якименко Ірина Кривошея
 
№ 5 (2018): Уманська старовина ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ НАРИС ПЕТРА КУРІННОГО «МІСТО ГУМАНЬ»: ПОВЕРНЕННЯ ДО ЧИТАЧА Анотація   PDF
Ігор Опацький
 
№ 6 (2019): УМАНСЬКА СТАРОВИНА ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ НАРИС ПЕТРА КУРІННОГО «МІСТО ГУМАНЬ»: ПОВЕРНЕННЯ ДО ЧИТАЧА. Ч. 2 Анотація   PDF (English)   PDF
Ігор Опацький
 
№ 2 (2016): Уманська старовина ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ ТА ДУХОВНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ Анотація   PDF
Ольга Лісовська
 
№ 4 (2017): Уманська старовина АРМІЯ В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ТУРЕЧЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. Анотація   PDF
Зінаїда Священко
 
№ 3 (2017): Уманська старовина БАЧЕННЯ РОЛІ ТА ЗНАЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КРЕДИТУ У ВИСВІТЛЕННІ ДОСЛІДНИКІВ 1920-Х РОКІВ Анотація   PDF
Анатолій Морозов
 
№ 4 (2017): Уманська старовина БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ НА ХРИСТИНІВЩИНІ У 1917‒1920 РР. Анотація   PDF
Петро Горохівський
 
№ 5 (2018): Уманська старовина ВІД СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ДО ПРАГМАТИЗМУ: ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ СТОСУНКИ В 2005-2017 РР. Анотація   PDF
Катажина Єндращик
 
№ 1 (2016): Уманська старовина ВІЙСЬКОВЕ ТОВАРИСТВО НА ОСТАННЬОМУ ЕТАПІ ІСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII СТ.) Анотація   PDF
Ірина Кривошея
 
№ 3 (2017): Уманська старовина ВІЛЬНО КОЗАЧИЙ РУХ В ПОВІТАХ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1917-1918 РР.) Анотація   PDF
Олена Дудник, Михайло Дудник
 
№ 1 (2016): Уманська старовина ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «УМАНЩИНА В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ» НА УРОКАХ ІСТОРІЇ Анотація   PDF
Петро Горохівський
 
№ 3 (2017): Уманська старовина ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ УМАНСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ У ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ КРАЮ Анотація   PDF
Петро Горохівський
 
1 - 25 з 123 результатів 1 2 3 4 5 > >>