Індексація та архівування

Журнал «УМАНСЬКА СТАРОВИНА» індексується наступними міжнародними наукометричними базами та зберігається у бібліотечних і довідкових системах:

База метаданих і наукових цитувань Crossref (з 2016 р.)

Directory of Open Access Journals ESJI (DOAI) (2016)

Google Scholar (з 2016 р.)

Index Copernicus Journals Master List (2016)

Пошукова система і база даних наукових цитувань Open Ukrainian Citation Index (OUCI) (з 2016 р.)

InfoBase Index (2017)

WorldCat (2017)

Архів журналу розміщується на платформі «Наукова періодика України» в National Library of Ukraine Vernadsky (з 2016 р.)

Повний текст усіх опублікованих статей доступний для завантаження на сайті журналу в розділі «Архів». Увесь вміст цифрового журналу зберігається на захищеному сервері, резервне копіювання якого відбувається щодня.

Репозитарне зберігання та представлення на порталі «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Автори можуть архівувати опубліковану версію своїх статей в особистих або інституційних сховищах безпосередньо після публікації.