Цілі та проблематика

Цілі та проблематика

Концепція журналу базується на багатоплановому науковому, фаховому висвітленні актуальних питань історії та інших спеціальних галузей історичної науки. Основна концепція журналу – надати можливість усім членам наукового співтовариства друкувати результати власних досліджень.

Цілі журналу:

  • відображення результатів науково-дослідної, науково-практичної та експериментальної діяльності вітчизняних і зарубіжних вчених відповідної галузі науки;
  • надання «майданчика» для наукових дискусій, обміну думками з актуальних питань історії та археології;
  • ознайомлення співтовариства з результатами досліджень професорсько-викладацького складу закладів вищої освіти, співробітників науково-дослідних установ, дослідженнями аспірантів, здобувачів і докторантів;
  • створення наукового продукту, який би міг якісно представити українські історичні дослідженні та їхні результати в Європі та світі;
  • консолідація наукового співтовариства.

 

Проблематика журналу характеризується розлогим спектром важливих теоретико-методологічних і практичних проблем історії і пов'язаних з ними спеціальних галузей історичної науки. На шпальтах видання друкуються статті з питань історії України, всесвітньої історії, історичного краєзнавства, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії та методології історичної науки, археології, біографістики, а також документи й матеріали, рецензії, огляди, хроніки на історичну тематику тощо.