Головна

Назва: журнал «УМАНСЬКА СТАРОВИНА» («UMAN ANCIENT»)

ISSN 2519-2035

Ідентифікатор медіа R30-02367 (рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1982 від 28.12.2023).

Періодичність видання: 1 рази на рік

Засновник: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Журнал засновано у 2015 р.

Головний редактор: Кузнець Тетяна Володимирівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Заступник головного редактора: Лісовська Ольга Василівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Відповідальний секретар: Скус Ольга Володимирівна – кандидат історичних наук, професор кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Проблематика: У виданні публікуються роботи науковців, викладачів, аспірантів і студентів наукових та освітніх установ з актуальних проблем історії України та регіональної історії, загальної історії, історіографії історії, історії історичної науки в Україні, методики навчання історії, спеціальних історичних дисциплін.

Видання приймає до друку статті, документи й матеріали, рецензії, огляди, хроніку на історичну тематику.

Мови видання: українська, англійська.

Цільова аудиторія: науковці, викладачі, аспіранти, докторанти, громадські діячі, які працюють у галузі науки, освіти і культури, усі, хто цікавиться питаннями історії та прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.

Відкритий доступ: журнал дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ у режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви.

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або робити посилання на повні тексти статей цього журналу, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора.

Сайт журналу: http://usj.udpu.edu.ua/about 

Ми будемо раді бачити у номерах журналу статті фахівців, відомих у наукових колах ґрунтовними дослідженнями та публікаціями, докторів та кандидатів наук, а також молодих фахівців, які тільки починають свій професійний шлях. Завдячуючи цьому, матеріали нашого журналу будуть цікавими для широкої читацької аудиторії. Випуск розраховано на істориків, археологів, етнологів, краєзнавців і всіх тих, хто цікавиться історичною проблематикою.

З повагою, редакційна колегія.