Про журнал

Галузь та проблематика

У виданні, насамперед, публікуються роботи науковців, викладачів, аспірантів і студентів українських наукових та освітніх установ з актуальних проблем історії України та регіональної історії, загальної історії, історіографії історії, історії історичної науки в Україні, методики навчання історії, спеціальних історичних дисциплін. Також у журналі публікуються рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.

Процес рецензування

Журнал підтримує політику сліпого одностороннього рецензування.

Періодичність публікації

Періодичність видання - 1 раз на рік

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Кафедра історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини у 2015 році започаткувала науковий журнал «Уманська старовина», метою якого є залучення до конструктивного діалогу з актуальних проблем історичної науки та краєзнавства істориків, краєзнавців, представників зацікавлених наукових інституцій. Це сприятиме поглибленню наукового пошуку і всебічному вивченню історичного досвіду людства.

У виданні, насамперед, публікуються роботи науковців, викладачів, аспірантів і студентів українських наукових та освітніх установ з актуальних проблем історії України та регіональної історії, загальної історії, історіографії історії, історії історичної науки в Україні, методики навчання історії, спеціальних історичних дисциплін. Також у журналі публікуються рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.

Номери журналу «Уманська старовина» видаються два рази на рік. Загальна структура номеру складається з таких основних розділів:

1. Історія України

2. Всесвітня історія

3. Регіональна історія

4. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

5. Методика навчання історії

6. Енциклопедистика в історії

В окремих випадках (наприклад тематичне видання, матеріали міжнародних і всеукраїнських конференцій тощо) структура номеру може бути змінена.

Ми будемо раді бачити у номерах журналу статті фахівців, відомих у наукових колах ґрунтовними дослідженнями та публікаціями, докторів та кандидатів наук, а також молодих фахівців, які тільки починають свій професійний шлях. Завдячуючи цьому, матеріали нашого журналу будуть цікавими для широкої читацької аудиторії. Випуск розраховано на істориків, археологів, етнологів, краєзнавців і всіх тих, хто цікавиться історичною проблематикою.

Головний редактор:

Кузнець Тетяна Володимирівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Лісовська Ольга Василівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, заступник головного редактора;

Скус Ольга Володимирівна – кандидат історичних наук, професор кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, відповідальний секретар редколегії.

Редакційна колегія:

Біляєва Світлана Олександрівна – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Киридон Алла Миколаївна – доктор історичних наук, професор, директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»;

Кривошея Ігор Іванович – кандидат історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Кривошея Ірина Іванівна – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Міронова Ірина Сергіївна – доктор історичних наук, доцент кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили;

Священко Зінаїда Василівна – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Епштейн Тадеуш – доктор габілітований, професор Інституту історії Польської Академії Наук у Варшаві (Республіка Польща);

Срогош Тадеуш – доктор габілітований, професор Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща).