Політика щодо плагіату

Політика щодо плагіату

Журнал «УМАНСЬКА СТАРОВИНА» приймає до публікації тільки оригінальні матеріали, статті, які не були опубліковані раніше і не подавалася для публікації в інші видання.

Плагіат перед публікацією. Редакційна колегія журналу аналізує будь-який випадок плагіату по суті. Якщо плагіат чи текстові запозичення виявлено редакторами або рецензентами на будь-якому етапі до публікації рукопису, автора/авторів попереджують про необхідність з’ясувати, виявлений плагіат є дійсно запозиченням автора, чи навпаки – він належить автору як його власність, але запозичений іншою особою і опублікований, тобто для рецензованої статті не є плагіатом. Якщо це не так, авторові пропонується переписати текст або зробити посилання на власне першоджерело. Якщо плагіат складає більше 15%, стаття може бути відхилена.

Політика перевірки на плагіат. Рукописи, в яких виявлено плагіат, оцінюється на підставі обсягу плагіату, наявного в рукописі: якщо плагіату менше 15%, рукопис негайно відправляється авторам для доопрацювання змісту. Авторам рекомендується переглянути текстові запозичення і плагіат рукопису та повторно подати в новому варіанті рукопису. Якщо більше 15% плагіату, рукопис відхиляється без редакційного рецензування.

Рекомендації авторам щодо уникнення плагіату:

  • використовуйте лапки для слів і словосполучень, узятих з речень джерела.
  • не змінюйте частини цитати в межах речення;
  • використовуйте пробіл і три крапки вилученої Вами частини для цитати.
  • використовуйте дужки для доданих Вами власних слів;
  • обмежте використання прямих цитат, використовуйте для відтворення думки автора аналізованої статті;
  • намагайтеся перефразувати інформацію або узагальнити інформацію, отриману з різних джерел, використовуючи засоби синоніміки.