Відкликання статті (ретракція)

Відкликання статті (ретракція)

Підставою для відкликання статті (ретракції) служать грубі порушення автором/авторами правових, публікаційних і етичних норм. Ця процедура може бути застосована до опублікованих робіт, які:

 • належним чином не пройшли процедури рецензування або рецензії є підробкою, замовленим матеріалом і порушують принцип об’єктивності;
 • автор чи авторський колектив не давали згоди на перепублікацію матеріалу;
 • є конфлікт інтересів, який було приховано або завуальовано;
 • авторський склад є некоректним (наприклад, до переліку авторів включені особи, які не брали участі в написанні матеріалу, здійсненні дослідження, або не вказані автори, які брали участь у дослідженні та підготовці статті);
 • у науковій роботі виявлено серйозні помилки, що є вагомою підставою для сумніву в науковій цінності матеріалу, неправильно інтерпретовано результати дослідження;
 • у науковому матеріалі виявлено фабрикації та фальсифікації;
 • статтю продубльовано у кількох виданнях, що є прямим порушенням етичних і публікаційних норм;
 • у публікації виявлено некоректні запозичення і автора викрито у плагіаті.

Ініціаторами процедури ретракції можуть виступати:

 • редакція журналу, яка направляє аргументований запит до редакції іншого журналу, який опублікував матеріал;
 • головний редактор, який звертається з аргументованим поданням, яке обґрунтовує причини відкликання наукової статті;
 • автори матеріалу, що склали мотиваційне звернення в письмовій формі на ім’я головного редактора видання;
 • учасники конфлікту інтересів та інші суб’єкти, які звертаються з доказами порушення професійної, правової та публіцистичної етики.

У цій частині редколегія журналу «УМАНСЬКА СТАРОВИНА» вимагає аргументованості, обґрунтованості та надання доказів по кожній претензії.

Процедура відкликання наукової статті здійснюється наступним чином:

 • суб’єкт, що ініціює процедуру ретракції, звертається з фактами до редакційної колегії;
 • редколегією створюється комісія, яка всебічно вивчає випадок і ознайомлюється з доказовою базою;
 • за результатами розгляду при вирішенні відкликання матеріалу складається протокол, в якому вказується причина і дата ретракції. Якщо виявлений плагіат, обов’язково прописуються посилання на першоджерело;
 • інформація про відкликання статті розміщується на сторінці цієї статті на сайті журналу.