Уманська старовина

Науковий журнал містить публікації статей з історії України та регіональної історії, всесвітньої історії, історіографії методики навчання історії, спеціальних історичних дисциплін, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.

Зображення домашньої сторінки журналу

Науковий журнал «Уманська старовина»
Журнал підтримує політику відкритого доступу
Рік заснування: 2015
Галузь та проблематика: У виданні публікуються роботи науковців, викладачів, аспірантів і студентів українських наукових та освітніх установ з актуальних проблем історії України та регіональної історії, загальної історії, історіографії історії, історії історичної науки в Україні, методики навчання історії, спеціальних історичних дисциплін. Також у журналі публікуються рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.
ISSN 2519-2035
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21635-11535Р від 13.10.2015 року
Збірник включено в міжнародні бази даних: Index Copernicus (ICV 2017 56.94; 2018 76.09)
Періодичність: 1 раз на рік
Мова видання: українська, англійська
Засновник і видавець: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Головний редактор: Кузнець Тетяна Володимирівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Відповідальний редактор: Лісовська Ольга Василівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.
Адреса редакції: 20300, Україна, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28, кафедра історії України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
Тел. +38(067) 459-02-18
E-mail: umanska.starovyna@ukr.net
ISSN 2519-2035 (Print)