Редакційний штат

Редактор

  1. Ольга Василівна Лісовськa, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Україна