Редакційний штат

Головний редактор:

Кузнець Тетяна Володимирівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Умань, Україна)

E-mail: tetiana.kuznets@gmail.com

 

Члени редакційної колегії:

Біляєва Світлана Олександрівна – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Умань, Україна)

E-mail: svitbil@ukr.net

                  

Киридон Алла Миколаївна – доктор історичних наук, професор, директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» (Київ, Україна)

E-mail: akyrydon@ukr.net

Кривошея Ігор Іванович – кандидат історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Умань, Україна)

E-mail: i.kryvosheia@udpu.edu.ua

  

Кривошея Ірина Іванівна – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Умань, Україна)

E-mail: iryna.kryvosheia@udpu.edu.ua

Лісовська Ольга Василівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, заступник головного редактора (Умань, Україна)

E-mail: lisovskaolya@ gmail.com

Міронова Ірина Сергіївна – доктор історичних наук, професор кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв, Україна)

E-mail: ya.irina761@gmail.com

Скус Ольга Володимирівна – кандидат історичних наук, професор кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, відповідальний секретар редколегії (Умань, Україна)

E-mail: solhav2018@gmail.com

Священко Зінаїда Василівна – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Умань, Україна)

E-mail: szv09@meta.ua

Епштейн Тадеуш – доктор габілітований, професор Інституту історії Польської Академії Наук у Варшаві (Варшава, Польща)

E-mail: tadeuszepsztein@o2.pl

 

Путкарадзе Тамаз доктор історичних наук, професор департаменту історії, археології і етнології Батумського державного університету імені Шота Руставелі (м. Батумі), директор Архівного управління Аджарії (Грузія)

E-mail: txil1968@gmail.com

Троян Сергій Станіславович – доктор історичних наук, доктор габілітований, професор Жешувського університету (Республіка Польща)

E-mail: stroyan@ur.edu.pl