Редакційний штат

Головний редактор:

Кузнець Тетяна Володимирівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Лісовська Ольга Василівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, заступник головного редактора

Скус Ольга Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, відповідальний секретар редколегії

Редакційна колегія:

Борисенко Володимир Йосипович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;

Епштейн Тадеуш – доктор габілітований, професор Інституту історії Польської Академії Наук у Варшаві (Республіка Польща);

Кабай Ярослав – доктор габілітований, професор, директор Інституту іс торії і міжнародних відносин Природничо-гуманістичного університету в Сєдльце (Республіка Польща);

Киридон Алла Миколаївна – доктор історичних наук, професор, директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»;

Кривошея Ігор Іванович – кандидат історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Кривошея Ірина Іванівна – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Лукомський Грегож – доктор габілітований, професор Інституту європейської культури Університету імені Адама Міцкевича в Познані (Республіка Польща);

Салата Оксана Олексііївна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка;

Священко Зінаїда Василівна – доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Срогош Тадеуш – доктор габілітований, професор Академії імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща);

Шевчук Василь Петрович доктор історичних наук, професор Національної Академії Збройних сил України.