DOI: https://doi.org/10.31499/2519-2035.2.2016.128727

«ЛЮДИ С НЕРУССКОЙ ДУШОЙ…»: РЕАКЦІЯ ПОЛОНЕНИХ УКРАЇНЦІВ ТА ЄВРЕЇВ НА ВІДВІДИНИ АЛЕКСАНДРОЮ РОМАНОВОЮ ТАБОРУ ФРАЙШТАДТ НА ПОЧАТКУ 1916 Р.

Ігор Срібняк

Анотація


У статті відтворено обставини перебування сестри милосердя Петроградської общини Червоного Хреста св. Георгія Александри В. Романової в таборі полонених українців Фрайштадт. Встановлено, що під час свого перебування у таборі вона свідомо провокувала національно заангажовану частину полонених та опосередковано заохочувала до антиукраїнських виступів чорносотенців, які все ще продовжували залишатись у Фрайштадті. Доведено, що одним з наслідків її приїзду стало збурення таборового загалу, активізація «чорної сотні» та посилення протиріч між полоненими українцями з одного боку, та малоросами та чорносотенцями з іншого.


Ключові слова


Фрайштадт; табір; полонені; чорносотенці; українці, євреї; Австро-Угорщина

Повний текст:

PDF

Посилання


Срібняк І.В. Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914-1920 рр.). / І. В. Срібняк. – К.: КНЛУ, 1999. – 296 с.

Соколова В.А. Российское общество Красного Креста (1867-1918 гг.). Спец. 07.00.02 – Отечественная история. Дис. на соискание учен. степ. канд. ист. наук. – Санкт-Петербург, 2014. – 349 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф.4404. – Оп.1. – Спр.30. – 57 арк.

ЦДАВО України. – Ф.4405. – Оп.1. – Спр.60. – 325 арк.

ЦДАВО України. – Ф.4404. – Оп.1. – Спр.22. – 43 арк.


Пристатейна бібліографія ГОСТ