DOI: https://doi.org/10.31499/2519-2035.2.2016.128796

ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ ТА ДУХОВНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Ольга Лісовська

Анотація


В статті аналізується історичне краєзнавство як один з ефективних інструментів формування історичної пам’яті та духовності українського народу. Розкрито поняття «історичної пам’яті». Виділяються шляхи актуалізації історичного краєзнавства у процесі формування української національної ідентичності. Акцентується увага на виховній і консолідуючій функції історичного краєзнавства в процесі відродження української нації. Розглянуто особливості формування національної самосвідомості молоді, визначено напрями реалізації завдань держави для утвердження в свідомості громадян України власної національної гідності.


Ключові слова


історичне краєзнавство; край; духовність; історична пам’ять; національна освіта; національна свідомість

Повний текст:

PDF

Посилання


Зашкільняк Л. Історична пам’ять і соціальні функції історії у сучасному світі // Україна – Європа – Світ. Вип. 2: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л.М. Алексієвець. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009.- С. 156 -159.

Зерній Ю. Взаємозв’язок історичної пам’яті та національної ідентичності // Політичний менеджмент. - 2005. - № 5. - С. 104-115.

Ігнатенко М. Місце історичного краєзнавства у викладі історії України в школах // Історія в школі. – 2001. - №3-4. – С.23-28.

Історико-культурна спадщина України: проблеми, дослідження та збереження / відп. ред. Горбик В.О. - К., 1999.

Концепція краєзнавчої освіти та виховання: (шкільної, позашкільної, вищої педагогічної) / уклад. В.В. Обозний; МОН Укр., Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К.: Наук. світ, 2000. – 47 с.

Костриця М.Ю. Національне краєзнавство: актуальні питання теорії і методології // Історичне краєзнавство в системі освіти Україні: здобутки, проблеми, перспективи. Науковий збірник. - Кам’янець-Подільський, 2002. - С. 4-12.

Лаба В. Мiсце краєзнавства в концепцiї нацiональної школи // Основа. - 1992. - №3. – С. 8-12.

Ліхачов Д. Краєзнавство як наука і як діяльність // Пам’ятки України. – 1988. - №1. – C. 98-126.

Масненко В. Історична пам'ять як основа формування національної свідомості // Український історичний журнал. – 2002. - №5. – С. 49-62.

Реєнт О. Сучасна історична наука в Україні: шляхи поступу // Український історичний журнал. - 1999. - №3.

Серебрій В. Краєзнавство в системі народної освіти // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2001. - № 13. - С. 7-8.

Ситник П., Дербак А. Проблеми формування національної самосвідомості в Україні: Монографія. – К.: НІСД, 2004. – 226 с.

Тімець О. Значення краєзнавства на різних етапах розвитку суспільства // Рідна школа. – 2002. - №8-9. – С. 27-33.

Трегуб О. Історична пам’ять як засіб мобілізації національної свідомості // Магістеріум. Політичні студії. - 2008. - Випуск 31. - С. 25-29.

Тронько П. Історичне краєзнавство – невід’ємна складова суверенної України // Трибуна. – 2002. – № 5/6. – С.20-23.

Тронько П. Історичне краєзнавство: крок у нове тисячоліття (досвід, проблеми, перспективи). – К., 2000. – 270 с.

Тронько П. Краєзнавство на межі тисячоліть // Культура і життя. 1999. - 18 вересня. – С. 14.

Тронько П. Т . Краєзнавство незалежної України: на часі нові завдання // Краєзнавство. - 2001. - № 1–4. - С. 27-31.

Тронько П. Краєзнавство у відродженні духовності і культури. – К., 1994. – 108 с.

Тронько П. Краєзнавчий рух в Україні (історія, сьогодення, перспективи) // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 1999. - № 38.

http://nsku.org.ua

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/717/2013


Пристатейна бібліографія ГОСТ