РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ У РОЗБУДОВІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ ТА СЛОБІДСЬКІЙ УКРАЇНІ В СЕРЕДИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Автор(и)

  • Юрій Нікітін Сумський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти (Україна, Суми), Україна

DOI:

https://doi.org/10.31499/2519-2035.11.2024.304228

Анотація

На основі широкого спектру джерел з використанням методів історико-архівного аналізу, синтезу та порівняння висвітлено роль органів місцевого самоврядування та громадськості в обґрунтуванні необхідності створення мережі дошкільних закладів на теренах Лівобережної та Слобідської України в середині ХІХ на початку ХХ ст.

У статті проаналізовано головні чинники, що вплинули на популяризацію ідей необхідності дошкільного виховання, їх основний зміст. Висвітлено початковий етап поширення передових на той час ідей щодо дошкільного виховання і відкриття перших ясел-притулків. Показано роль представників прогресивно налаштованої громадськості, меценатів не лише в популяризації прогресивних в той час педагогічних ідей, але й в їх реалізації в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Висвітлено позитивну роль органів місцевого самоврядування (особливо повітових земств) у спробах розбудови мережі ясел-притулків в роки Першої світової війни.

Встановлено, що організатори дошкільних закладів розуміли важливість питання не лише функціонування ясел, але й підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Акцентовано увагу, що створені ясла були орієнтовані в першу чергу на дітей із малозабезпечених сімей. Показано пасивність держави у вирішенні проблеми створення та функціонування ясел-притулків на теренах Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Приділено увагу маловідомим аспектам обраної теми, які потребують подальшої наукової розробки.

Ключові слова: ясла-притулки, меценати, громадськість, органи місцевого самоврядування, земства, Лівобережна, Слобідська Україна.

Біографія автора

Юрій Нікітін , Сумський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти (Україна, Суми)

доктор історичних наук, професор,

ректор Сумського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти

 (Україна, Суми)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-03

Номер

Розділ

Регіональна історія