СПІЛКА БЕЗВІРНИКІВ УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИНИЩЕННЯ РЕЛІГІЇ У 1930-Х РОКАХ (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЧЧИНИ)

Автор(и)

  • Анатолій Войнаровський Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна, Вінниця), Україна

DOI:

https://doi.org/10.31499/2519-2035.11.2024.304235

Анотація

В рамках даної статті акцентовано увагу на діяльності Спілки войовничих безвірників України на теренах Поділля як одного з інструментів винищення релігії. Здійснення репресій проти духовенства передбачало ліквідацію релігії як соціальної інституції в цілому, за планами злочинного режиму це був необхідний крок у встановленні абсолютної влади. Саме духовенство залишалося носієм тих гуманних цінностей, котрі б дозволяли зберегти базові ментальні характеристики національної культури, ідентичність українського народу. Тому залучивши всі ресурси карально-репресивного, партійного та виконавчого апаратів влади режим активізує діяльність спеціалізованої структури для повної ліквідації релігії. Завданням дослідження є вивчення функціонування Спілки войовничих безвірників, особливостей методів їх діяльності та їх ролі у винищенні релігії на теренах Подільського регіону. Методологія дослідження базується на принципах науковості, історизму, загальнонауковий інструментарій (аналіз, синтез, узагальнення) Аналіз та інтерпретація функціонування сталінського тоталітаризму базується на цивілізаційно-гуманістичному та антропологічному підходах.

Наукова новизна полягає в тому, що на основі досліджених джерел здійснюється розкриття сутності функціонування одного з елементів карально-репресивного апарату більшовицького режиму, розкриття подвійності стандартів, коли під формою діяльності громадської інституції діяла ланка каральної системи.

Висновки. Діяльність СВБ є у 1930 роках є доказом сформованого та вертикально керованого спеціалізованого відомства по винищенню ворожої за міркуваннями комуністичного тоталітаризму соціальної інституції – релігії. Діяльність осередку Спілки войовничих безбожників підкреслює, що Церква розглядалась як головний конкурент у царині ідеології, і тому іншої альтернативи як її знищення у сталінського режиму не існувало. Особливістю діяльності банди безвірників на теренах Подільського краю була боротьба з різними конфесіями: православними, католиками, протестантами та іншими деномінаціями які виникали як протест да більшовицького режиму, застосування насильства до духовенства та конструювання образу ворога по відношенню до служителів культу. Одними з головних цілей які намагалися реалізувати керманичі Спілки войовничих безбожників було завдання сформувати нетерпимість населення до вірян, кліру та Церкви.

Ключові слова: Поділля, Спілка безвірників України, релігія, тоталітаризм, карально-репресивна політика, атеїзм.

Біографія автора

Анатолій Войнаровський, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (Україна, Вінниця)

кандидат історичних наук,

доцент кафедри культури,

методики навчання історії

та спеціальних історичних дисциплін

Вінницького державного

педагогічного університету

імені Михайла Коцюбинського

(Україна, Вінниця)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-03

Номер

Розділ

Регіональна історія