DOI: https://doi.org/10.31499/2519-2035.1.2016.127199

ЄВРЕЇ-ВИХРЕСТИ СЕРЕД ДВОРЯН РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

Ірина Мельник

Анотація


Стаття присвячена вивченню проблеми присутності євреїв серед дворян Російської імперії. В дослідженні увага звертається на причини переходу іудеїв у християнство, мотиви, які штовхали євреїв на такий крок та вигоди, які вони розраховували отримати. Зроблено спробу дослідити механізми набуття євреями-вихрестами дворянського статусу, заходи імперського уряду, спрямовані на асиміляцію єврейського населення держави з християнським. Автор намагається показати біографії найбільш відомих представників еліти Російської імперії, які в минулому сповідували іудаїзм, та їх вплив на всі сфери життя держави.

 


Ключові слова


євреї-вихрести; дворяни; Російська імперія; християнство; іудаїзм

Повний текст:

PDF

Посилання


Барон Людвиг Иванович фон Штиглиц [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Штиглиц,_Людвиг_Иванович

Герцики // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Герцики

Дворяне-евреи_в_России [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ru.wikisource.org/wiki/ЕЭБЕ/Дворяне-евреи_в_России

Дудаков С. Петр Шафиров и другие. – Иерусалим-Москва, 2011. – С. 163

Клеймёнов Г. Правда и неправда о семье Ульяновых [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.e-reading.co.uk/book.php?book=1012973

Миллер А. Империя Романовых и евреи [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.polit.ru/article/2006/06/06/miller3/

Мицик Ю. Євреї-козаки [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://amkob113.narod.ru/kzk/

Новиков К. Еврей Петра Великого [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.kommersant.ru/doc/1197215

Обращение в христианство // Еврейская енциклопедия. – СПб., 1914. – Т. 11. – С. 893.

Примост В. Єврей – це фах: нариси історії євреїв в Україні. – К.: Темпора, 2013. – С. 208.

Томазов В. Вони служили Україні [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://amkob113.narod.ru/hron/


Пристатейна бібліографія ГОСТ