№ 1 (2016)

Уманська старовина

Зміст

Історія України

ЮРИДИЧНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ (1942-1948 рр.) PDF
Галина Гордієнко
СТВОРЕННЯ ОДЕСЬКОГО БУДИНКУ ВЧЕНИХ 1922 Р. PDF
Катерина Діденко
ПОВСЯКДЕННІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У ПЕРШЕ РАДЯНСЬКЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ: ПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ PDF
Ольга Коляструк
ВИЛУЧЕННЯ ЦЕРКОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ЦЕРКОВНО-МОНАСТИРСЬКОГО МАЙНА В УКРАЇНІ (1921 – 1922 РР.) PDF
Олександр Чучалін
ВІЙСЬКОВЕ ТОВАРИСТВО НА ОСТАННЬОМУ ЕТАПІ ІСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII СТ.) PDF
Ірина Кривошея
«КОЛИШНІ ЛЮДИ» УСРР В УМОВАХ НЕПУ PDF
Альона Устенко
ДРУГОКЛАСНІ ТА ЦЕРКОВНО-УЧИТЕЛЬСЬКІ ШКОЛИ ДУХОВНОГО ВІДОМСТВА НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Тетяна Кузнець
ІДЕЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ЕЛІТИ НА СТОРІНКАХ ОКУПАЦІЙНОЇ ПРЕСИ 1941-1943 РОКІВ PDF
Оксана Салата

Всесвітня історія

ЄВРЕЇ-ВИХРЕСТИ СЕРЕД ДВОРЯН РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ PDF
Ірина Мельник
РОЛЬ СУНЬ ЯТСЕНА В СИНЬХАЙСЬКІЙ РЕВОЛЮЦІЇ 1911 – 1912 РР. PDF
Олена Скрипник
УПОВНОВАЖЕНИЙ НАРОДНОГО КОМІСАРІАТУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ РСФРР ПРИ УРЯДІ УСРР PDF
Владилена Сокирська

Регіональна історія

ДІЯЛЬНІСТЬ ДВОРЯНСЬКИХ ЗІБРАНЬ НА ПОДІЛЛІ У ДРУГІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ. PDF
Ольга Барвінок
СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УМАНІ ХVІІІ – ПОЧ. ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Антоніна Кукуруза
ГЕОРГІЙ СЕМЕНОВИЧ ТЕРЕВЕРКО: МРІЯ ЗЛЕТІТИ В НЕБО PDF
Ольга Лісовська
СЕЛЯНСЬКИЙ РУХ НА УМАНЩИНІ В РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917-1920 РР.) PDF
Олена Дудник
ЗМАЛЮВАННЯ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ УМАНЧАН В ЕГОДОКУМЕНТАХ НАДІЇ СУРОВЦОВОЇ ТА ПЕТРА КУРІННОГО (ПЕРШЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ ХХ СТ.) PDF
Ігор Кривошея, Людмила Якименко
ОСНОВНІ ЗАСАДИ НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВПЛИВ В.Ф. ПЕРЕСИПКІНА НА РОЗВИТОК УМАНСЬКОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ІНСТИТУТУ PDF
Світлана Нижник
ВОЛОДІННЯ В. КАЛИНОВСЬКОГО НА УМАНЩИНІ PDF
Зінаїда Священко

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ШЛЯХТИ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ (КОРОТКИЙ ОГЛЯД) PDF
Юлія Ярцун
ІСТОРІЯ ЕМОЦІЙ У СУЧАСНІЙ ГУМАНІТАРИСТИЦІ PDF
Вячеслав Гордієнко

Енциклопедистика в історії

РЕГІОНАЛЬНА ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКА ПОЛТАВЩИНИ PDF
Олена Гаврилишина
ПОСТАТЬ Л.М. СИМИРЕНКА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКИ PDF
Михайло Капштик
ДЕСАКРАЛІЗАЦІЯ ПРОСТОРУ (1920-1930-І РР.): СМИСЛОВІ ТА СИМВОЛІЧНІ ЗАСАДИ PDF
Алла Киридон

Методика навчання історії

ДО ПИТАННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОЕКТНИХ УРОКІВ У НАВЧАННІ ПРЕДМЕТІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО» PDF
Зоя Возна
ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «УМАНЩИНА В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ» НА УРОКАХ ІСТОРІЇ PDF
Петро Горохівський