DOI: https://doi.org/10.31499/2519-2035.1.2016.127456

ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «УМАНЩИНА В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ» НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

Петро Горохівський

Анотація


У статті розкрито значення використання краєзнавчого матеріалу для здійснення патріотичного виховання школярів, формування у них почуття любові до рідної землі, до Батьківщини, формування відповідальності за долю своєї країни, готовності до її захисту. Автор показує великий потенціал матеріалів з історії краю періоду Другої світової війни і пропонує методику підготовки і проведення уроку у різних формах.

 


Ключові слова


Уманщина; Друга світова війна; історико-краєзнавчий матеріал; мета і завдання уроку; стандартний урок; урок-квест; урок у краєзнавчому музеї

Повний текст:

PDF

Посилання


Долматовский Е.А. Зеленая брама / Е.А. Долматовский. ‒ М.: Политиздат, 1983. ‒ 317 с.

Занадворов Г. Дневник расстреляного / Г. Занадворов. ‒ Пермь, 1967. ‒ 332 с.

Корецький В.А. Використання регіонального компоненту при викладанні історії // В.А. Корецький [електронний ресурс] ‒ Режим доступу: http://stsl.ptu.org.ua/загальноосвітні/суспільні/історія-україни/2489-2/використання-регіонального-компонен/

Нарис історії Уманщини (з найдавніших часів до 60-х років XX століття) / С.Ю Монке, А.І. Петренко, Т.В. Кузнець, А.О. Карасевич, В.В. Кривошея, І.І. Кривошея: Монографія. ‒ К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. ‒ 266 с.

Ситковецька І.В. Окупаційний режим на території Уманщини у 1941‒1944 рр.: Збірник праць учнів-членів МАН. / І.В. Ситковецька // Історія краю у дослідженнях учнів-членів Малої Академії Наук. ‒ Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. ‒ С. 10‒59.

Треф’як Я.І. Методика проведення уроків з історичного краєзнавства / Я.І. Треф’як // Історичне краєзнавство в системі історичної освіти: здобутки, проблеми, перспективи. ‒ Камянець-Подільський: Абетка-Нова, 2002. ‒ С. 92‒94.

Уманщина історична: посібник з краєзнавства для вчителів історії / укл. : Г. В. Діденко, А. О. Макаренко, Л. Є. Черниш, І. М. Шарапанюк. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – 163 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ