DOI: https://doi.org/10.31499/2519-2035.1.2016.128664

ВІЙСЬКОВЕ ТОВАРИСТВО НА ОСТАННЬОМУ ЕТАПІ ІСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII СТ.)

Ірина Кривошея

Анотація


Досліджуються проблеми функціонування військового товариства як частини неурядової старшини на етапі ліквідації козацького полково-сотенного устрою. На основі джерел визначається чисельність представників чину, їх економічна спроможність виконувати службові обов’язки, кар’єрний аванс з метою отримання спадкового російського дворянства.

Ключові слова


військовий товариш; бунчуковий товариш; неурядова старшина; колезький асесор; полк; Українська козацька держава

Повний текст:

PDF

Посилання


Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ІР НБУВ). – Ф. І. – Спр. 57326. –149 арк.

ІР НБУВ – Ф.І. – Спр. 57335.

ІР НБУВ – Ф.І. – Спр. 59066. – 18 арк.

Когут, З. Проблеми дослідження української еліти Гетьманщини : (1650–1830) / Зенон Когут // Коріння ідентичності : студії з ранньомодерної та модерної історії України. – К. : Критика, 2004. – С. 27–45.

Когут, З. Російський централізм і українська автономія : ліквідація Гетьманщини, 1760–1830 / Зенон Когут. – К. : Основи, 1996. – 317 с.

Ніжинська старовина : зб. регіональної історії та пам’яткознавства / Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. − К., 2008. − Вип. 7 (10) : Пам’яткознавство Північного регіону України, № 2 : Опис міста Ніжина 1766 року : (публікація архівної пам’ятки). − 212 с.

Окіншевич, Л. Значне військове товариство в Україні-Гетьманщині XVII–XVIII ст. / Л. Окіншевич // Записки наукового товариства імени Шевченка. – Мюнхен : Заграва, 1948. – Т. CLVII : Праці Історико-Філологічної Секції. – 223 с.

Опис Новгород-Сіверського намісництва : (1779–1781) / ВУАН, Археографічна комісія ; передм. П. Федоренка. – К. : ВУАН, 1931. – 592 с.

Описи Київського намісництва 70–80 років XVIII ст. – К. : Наукова думка, 1989. – 389 с.

Панашенко, В. Військові товариші / В. Панашенко // Київська старовина. – 1998. – № 3. – С. 166–174.

Панашенко, В. Бунчукові, військові і значкові товариші в Гетьманщині / В. Панашенко // Істину встановлює історія : зб. на пошану Ф. П. Шевченка / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2004. – Т. 2 : Наукові студії. – С. 291–347.

Пашук, А. Суд і судочинство на Лівобережній Україні в XVII-XVIII ст. : (1648–1782) / А. Пашук. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1967. – 179 с.

Российский государственный архив древних актов (РГАДА). – Ф. 248. – Дело 8250. – 881 л.

Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК України). – Ф.80 – Оп.1. – Спр. 25. – 26 арк.

ЦДІАК України. – Ф.51. – Оп.3. – Спр. 15390. –15 арк.

ЦДІАК України. – Ф.51. – Оп.3. – Спр. 16959. – 84 арк.

ЦДІАК України. – Ф.51. – Оп.3. – Спр. 17762. – 6 арк.

ЦДІАК України. – Ф.52. – Оп.1. – Спр. 109. – 5 арк.

ЦДІАК України. – Ф.54. – Оп.1. – Спр. 2079. – 4 арк.

ЦДІАК України. – Ф.54. – Оп.1. – Спр. 2683. – 11 арк.

ЦДІАК України. – Ф.54. – Оп.1. – Спр. 2684. – 10 арк.

ЦДІАК України. – Ф.54. – Оп.2. – Спр. 177 – 14 арк.

ЦДІАК України. – Ф.54. – Оп.2. – Спр. 540. – 3 арк.

ЦДІАК України. – Ф.54. – Оп.2. – Спр. 541. – 44 арк.

ЦДІАК України. – Ф.54. – Оп.3. – Спр. 2502. –98 арк.

ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп. 1. – Спр. 86. –14 арк.

ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп. 1. – Спр. 104. –18 арк.

ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп. 1. – Спр. 110. – 5 арк.

ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп. 1. – Спр. 119. –14 арк.

ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп. 1. – Спр. 120. – 13 арк.

ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп. 1. – Спр. 197. – 14 арк.

ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп. 1. – Спр. 203. – 22 арк.

ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп. 1. – Спр. 209. – 8 арк.

ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп. 1. – Спр. 218. – 75 арк.

ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп. 1. – Спр. 311. – 8 арк.

ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп. 1. – Спр. 314. – 4 арк.

ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп.1. – Спр. 487. – 96 арк.

ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп.2. – Спр. 188. –16 арк.

ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп.2. – Спр. 189. – 33 арк.

ЦДІАК України. – Ф.193. – Оп.2. – Спр. 190. – 49 арк.

ЦДІАК України. – Ф. 204. – Оп. 1. – Спр. 8. – 26 арк.

ЦДІАК України. – Ф.763. – Оп. 1. – Спр. 683. – 153 арк.


Пристатейна бібліографія ГОСТ