DOI: https://doi.org/10.31499/2519-2035.3.2017.130205

БАЧЕННЯ РОЛІ ТА ЗНАЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КРЕДИТУ У ВИСВІТЛЕННІ ДОСЛІДНИКІВ 1920-Х РОКІВ

Анатолій Морозов

Анотація


У статті проаналізовані роботи дослідників 1920-х років, які займалися розробкою тематики сільськогосподарського кредиту. Автором охарактеризовано їхнє бачення ролі і значення сільськогосподарського кредиту. Показані форми і методи роботи кредитної сільськогосподарської кооперації по всебічній соціально-економічній розбудові українського села, розкрита її роль як центру кооперативного життя на селі. Наголошено, що протягом довгого часу питання, пов’язані з діяльністю як кредитної, так і інших видів сільськогосподарської кооперації вивчались лише побіжно, здебільш фрагментарно.


Ключові слова


сільськогосподарський кредит; кооперація; кооперативно-кредитна система; аграрна історія; історіографія; 1920-ті роки

Повний текст:

PDF

Посилання


Див., наприклад: Подольський І.М. Кредит для селян. – Харків, 1925; Німчинов Т. Т. Сільськогосподарське кредитове товариство. Що таке с.-г. кредитове товариство та яку користь від нього має трудове селянство. – Харків, 1927; Подольский И.М. Задачи учреждений сельскохозяйственного кредита на Украине и первые итоги их деятельности. – Полтава, 1925; Целларіус В. Сучасна українська кооперація. Її стан та розвиток. – Харків, 1926; Полоцький А. Як селянинові одержати кредит. – Харків, 1926; Німчинов Т. Т. С.-г. кооперативний кредит. – Харків, 1927; Макаровський О. Вкладні операції сільськогосподарського кредитового товариства. – Харків, 1927; Його ж. Як перевести сільськогосподарське товариство на повний статут. – Харків, 1927; Німчинов Т. Т. Посередницька робота сільськогосподарської кооперації. – Харків, 1927; Одинцов О. Сільське товариство, хлібозаготівля та сільськогосподарська кооперація. – Харків, 1928; Штейнкрейц А. Кредитування сільської бідноти. – Харків, 1928; Подольський І. М. Кредит для селян, де і як його одержати та як використовувати. – Харків, 1929.

Качинський В. На допомогу селянському господарству. Сільськогосподарський кредит на Україні. – Харків, 1924.

Черников Б. Доходность элементов сельского хозяйства. – Одесса, 1925.

Німчинов Т. Т. Кредитове сільськогосподарське товариство. Основи його організації та діяльності. Катеринослав, 1925; Його ж. Сільськогосподарське кредитове торваиство. Що таке с.-г. кредитове товариство та яку користь від нього має трудове селянство. – Харків, 1927; Його ж. Сільськогосподарський кооперативний кредит. – Харків, 1927.

Фесенко С. А., Цукерман Л. И. Система с.-х. кредита на Украине. – Харьков, 1925.

Ландо Л. М. Кооперативний кредит в системі кооперації. – Золотоноша, 1926.

Див., наприклад: Макаровський О. Вкладні операції сільськогосподарського кредитового товариства. – Харків, 1927; Подольський І. Кредит для селян, де і як його одержувати та як використовувати. – Харків, 1929; Фесенко С. А. Эффективность сельскохозяйственного кредита на Украине. – Харьков, 1928.

Макаровський О. Організація і практика сільськогосподарського кредитового товариства. – Харків: Книгоспілка, 1929.

Німчинов Т. Аналіз сільськогосподарського товариства. – Харків, 1928.

Височанський П. Кооперативний кредит. – Харків, 1928.

Дідусенко А. Система сільськогосподарського кредиту на Україні (1923–1928). – Харків, 1929.

Фесенко С. А. Эффективность сельскохозяйственного кредита на Украине. – Харьков, 1928.

Подольський І. М. Сільськогосподарський кредит. – Харків, 1928.

Гуревич М. Б. Вопросы современного крестьянского хозяйства Украины. – Харьков, 1927.


Пристатейна бібліографія ГОСТ