№ 3 (2017)

Уманська старовина

Зміст

Історія України

ІСТОРІЯ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ У РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ СУСІДСТВА PDF
Олена Скрипник
ІНДОКТРИНАЦІЯ РАДЯНСЬКОСТІ: ОБРЯДОВО-СВЯТКОВИЙ КАНОН ЯК МАРКЕР ФОРМУВАННЯ АТЕЇЗОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА (1920-1930-і рр.) PDF
Алла Киридон
ОСОБЛИВОСТІ ПОВСЯКДЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ПРАВЛЯЧОЇ НОМЕНКЛАТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР ПОВОЄННОГО ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ PDF
Петро Киридон

Всесвітня історія

ПОЛІТИКА СРСР ЩОДО ТУРЕЧЧИНИ ТА ІРАНУ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF
Зінаїда Священко
США В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ПІСЛЯ 1991 РОКУ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ PDF
Сергій Троян
ЕСТЕТИКА ВІЗАНТІЙСЬКОГО ПРИДВОРНОГО ЦЕРЕМОНІАЛУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОНЦЕПЦІЇ ПОТЕСТАРНОЇ ІМАГОЛОГІЇ PDF
В'ячеслав Гордієнко, Галина Гордієнко

Регіональна історія

ЗАГОСТРЕННЯ КВАРТИРНОГО ПИТАННЯ В КИЄВІ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914 – 1917 РР.) PDF
Тимофій Герасимов
ВІЛЬНО КОЗАЧИЙ РУХ В ПОВІТАХ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1917-1918 РР.) PDF
Олена Дудник, Михайло Дудник
МИКОЛАЇВЩИНА В 1932-1933 РР., РЕПРЕСІЇ ЯК ОДНА З ФОРМ ГЕНОЦИДУ: МОВОЮ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ PDF
Микола Зеркаль
З ІСТОРІЇ ДИТЯЧИХ АМАТОРСЬКИХ КІНОСТУДІЙ ТА КІНОСТУДІЙ СИСТЕМИ ПРОФТЕХОСВІТИ НА МИКОЛАЇВЩИНІ PDF
Вадим Кірчев
ПАМ'ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАСИЛЯ СТЕФАНОВИЧА PDF
Ольга Лісовська
ВНЕСОК УМАНСЬКОЇ ФІЛІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО НАУКОВОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ В РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СПРАВИ УМАНЩИНИ PDF
Cвітлана Нижник
ДОЗВІЛЛЯ ПРАВОСЛАВНОГО ПАРАФІЯЛЬНОГО ДУХОВЕНСТВА В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ) PDF
Віталій Тацієнко
МІСТО УМАНЬ – ШТАБ КИЄВО-ПОДІЛЬСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ПОСЕЛЕННЯ КАВАЛЕРІЇ (1837–1857) PDF
Валерія Цубенко
ГУРБИ І УМАНЩИНА PDF
Богдан Чорномаз

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ УМАНСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ У ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ КРАЮ PDF
Петро Горохівський
ІСТОРІЯ УМАНЩИНИ НА СТОРІНКАХ «КІЕВСКОЙ СТАРИНЫ»: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПУБЛІКАЦІЙ PDF
Ігор Кривошея Людмила Якименко Ірина Кривошея
БАЧЕННЯ РОЛІ ТА ЗНАЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КРЕДИТУ У ВИСВІТЛЕННІ ДОСЛІДНИКІВ 1920-Х РОКІВ PDF
Анатолій Морозов
КРАЄЗНАВСТВО НА МИКОЛАЇВЩИНІ В 40-50-І РОКИ ХХ СТ. PDF
Наталія Рябчикова