DOI: https://doi.org/10.31499/2519-2035.3.2017.130207

ІСТОРІЯ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ У РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ СУСІДСТВА

Олена Скрипник

Анотація


У даній статті досліджено причини виникнення Європейської політики сусідства. Охарактеризовано причини поширення Європейської політики сусідства на Україну. Визначено основні напрямки співпраці України з Європейським Союзом в рамках даної політики, також які зміни відбулися у різних сферах розвитку нашої держави внаслідок дії Європейської політики сусідства. Зроблено висновок про те, що ЄПС мала ряд недоліків, не влаштовувала ряд країн ЄС, зокрема Польщу, та не відкривала для України тих можливостей яких потребувала наша держава.


Ключові слова


Європейська політика сусідства; інтеграція; Європейський Союз; Україна; Чорноморська синергія; демократія

Повний текст:

PDF

Посилання


Сидорук Т. В. Політика сусідства Європейського Союзу у Східній Європі: модель інтеграції без членства : монографія / Тетяна Віталіївна Сидорук. – Львів : ПАІС, 2012. – 444 с.

Ковальський О. «Політика сусідства», як інструмент регіональної інтеграції / Олександр Ковальський // International Review. Відносини Україна – ЄС: у пошуках інституційних трансформацій. – 2008. – № 2 (6). – С. 16 – 30.

Красівський О. Україна в контексті східного виміру політики ЄС / Орест Красівський // Наукові записки 2012. Спеціальний випуск. – Київ, 2012. – С. 187 – 204.

Линкявичюс Л. Политика Соседства Европейского союза по отношению к Украине / Линас Линкявичюс. – С. 64 – 91. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lfpr.lt/uploads/File/2008-21/Linkevicius_RU.pdf

Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2002 році». – К. : Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2003. – 478 с.

Веселовський А. І. Відносини Україна – ЄС: частина майбутнього, що минула / А. І. Веселовський // International Review. Відносини Україна – ЄС: у вимірі року. – 2007. – №4. – С. 4 – 14.

Декларація Європейської Ради Східне партнерство (19 – 20 березня 2009 р.) // Додаткові можливості Східного партнерства для європейської інтеграції України і східних партнерів: матеріали міжнародної конференції. – К.: Український незалежний центр політичних досліджень, 2009. – С. 20 – 21.

Віднянський С. В. Об’єднана Європа: від мрії до реальності. Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С. В. Віднянський, А. Ю. Мартинов. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянської академії», 2011. – 395 с.

Східне партнерство ЄС: додаткові можливості для євроінтеграції України / [І.Ф. Ґазізуллін, М.М. Гончар, О.В. Коломієць [та ін.] ; за ред. В.Мартинюка.; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К. : [Агентство «Україна»], 2009. – 84 с.

Співпраця України та Євросоюзу в галузі транспорту [Електронний ресурс] / Новини співпраці з ЄС. Бюлетень Представництва Європейської Комісії в Україні. – № 5. – 30 квітня 2008. – Режим доступу: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/eucooperationnews/05_eucooperationnews_uk.pdf

У МЗС вирішили, що «Східне партнерство» ЄС потрібніше, ніж Україні / Інформаційне агентство УНІАН. – 25.03.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unian.ua/politics/204030-u-mzs-virishili-scho-shidne-partnerstvo-es-potribnishe-nij-ukrajini.html

Чумаченко. О. А. Східне партнерство для України: наближення до ЄС чи підміна перспективи членства [Електронний ресурс] / О. А. Чумаченко // Вісник Київського міжнародного університету. Серія «Міжнародні відносини». – 2010. – Вип. 10. – 301 с. – С. 328 – 342. – Режим доступу: http://www.kymu.edu.ua./vmv.


Пристатейна бібліографія ГОСТ