DOI: https://doi.org/10.31499/2519-2035.4.2017.130412

АРМІЯ В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ТУРЕЧЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

Зінаїда Священко

Анотація


В статті проаналізовано вплив армії на політичне життя Туреччини в другій половині ХХ ст. Аналізуються причини, хід та наслідки військових переворотів 1960, 1971 та 1980 рр. Звертається особлива увага на зовнішньополітичні та економічні кроки армійського керівництва Туреччини, яке брало участь у переворотах. Значна увага приділяється створеню Фонду взаємодопомоги збройних сил (OYAK), який у 70-і рр. XX ст. став третьою за величиною економічною силою Туреччини. У результаті турецька армія стала одним з найактивніших гравців на турецькому ринку.

Робиться висновок про те, що армія відігравала значну роль у історії Туреччини другої половини ХХ ст. У ході неодноразових втручань військової верхівки в політичне життя армія показала свою нездатність до реального управління країною.

Ключові слова


Туреччина; армія; військові перевороти; OYAK; військове управління; політичне життя

Повний текст:

PDF

Посилання


Данилов В.И., Базиянц А.Л. Причины государственного переворота 1960 г. // Проблемы современной Турции. М.: Наука, 1963. 406 с.

Данилов В.И. Политическая борьба в Турции. 50-е – начало 80-х годов XX в. (Политические партии и армия). М.: Наука, 1985. 456 с.

Мирский Г.И. Роль армии в политической жизни стран «третьего мира». М.: Наука, 1989. 499 с.

Новейшая история Турции : монография / А.М. Шамсутдинов [и др.]; редкол.: П.П. Моисеев, В.В. Цыбульский, А.М. Шамсутдинов; Институт народов Азии АН СССР, АН Азербайджанской ССР. М.: Наука, 1968. 395 с.

Проблемы истории Турции : сборник статей / Институт Востоковедения АН СССР; редкол. С.Ф. Орешкова, Б.М. Поцхверия, А.М. Шамсутдинов. М.: Наука, 1978. 214 с.

Сотниченко А. Республиканская Турция. Поиск путей развития // Ближний Восток: война и политика = Middle East: War and Politics / под ред. Г.Г. Исаева и А.А. Сотниченко. М.: Изд. Дом Марджани, 2010. С. 78-136.

Шамсутдинов A.M. К вопросу о возвращении Турции к внешней политике Кемаля Ататюрка // Проблемы современной Турции. М.: Наука, 1963. С. 63-64.

Киреев Н.Г. История Турции XX век. Москва: ИВ РАН: Крафт, 2007. 608 с.

Туганова О.Э. Политика США и Англии на Ближнем и Средней Востоке. М.: Международные отношения, 1960. 252 с.

Гаджиев Ф. Независимость де-факто. Турецкая республика Северного Кипра / Предисл. М. Колерова «Косовский прецедент»: создатели и плоды (1999-2007). М.: REGNUM, 2008. 176 с.

Козицький А.М. Новітня історія Азії та Африки. Львів: «Афіша», 2005. 430 с.

Поцхверия Б.М. Внешняя политика Турции в 60-х – начале 80-х годов XX в. М.: Наука, 1986. 294 с.

Леонова Е. Опыт либерализации экономики в Турции // Вопросы экономики. № 2. 1992. С. 172-184.


Пристатейна бібліографія ГОСТ