№ 4 (2017)

Уманська старовина

Зміст

Історія України

ІВАН ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ: ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ ПОЛКОВОДЦЯ PDF
Анатолій Карасевич
РОЛЬ ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР НА ОСТАННЬОМУ ЕТАПІ ХРУЩОВСЬКОЇ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ (ПЕРША ПОЛОВИНА 1960-Х РОКІВ) PDF
Петро Киридон
ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА Й ПОЛІТИЧНОГО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА В УКРАЇНІ В 1920–1930-Х РР. (НА ПРИКЛАДІ ДОЛІ НАДІЇ СУРОВЦОВОЇ) PDF
Ігор Кривошея, Людмила Якименко
ЦЕРКОВНИЙ СПІВ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: ТРАДИЦІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ PDF
Ольга Перепелюк
СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ІЗ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ НА РІВНІ ПЕРШОЇ ТЕМАТИЧНОЇ ПЛАТФОРМИ«ДЕМОКРАТІЯ, НАЛЕЖНЕ УПРАВЛІННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ» PDF
Олена Скрипник
КАМ’ЯНЕЦЬКА ПІША ЮНАЦЬКА ШКОЛА АРМІЇ УНР У СІЧНІ-ТРАВНІ 1921 Р.: ПОЧАТОК ІНТЕРНУВАННЯ В ПОЛЬЩІ («ЛАНЦУТСЬКА ДОБА») PDF
Ігор Срібняк

Всесвітня історія

АРМІЯ В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ТУРЕЧЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. PDF
Зінаїда Священко
НІМЕЦЬКЕ КОЛОНІАЛЬНЕ ЛОББІ І ПОЛІТИКА ОТТО ФОН БІСМАРКА PDF
Сергій Троян

Регіональна історія

РОЗВИТОК ОБОРОННО-МАСОВОЇ РОБОТИ В ХРИСТИНІВСЬКОМУ РАЙОНІ У 30-Х РР. ХХ СТ. PDF
Ярослава Горохівська
БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ НА ХРИСТИНІВЩИНІ У 1917‒1920 РР. PDF
Петро Горохівський
РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УМАНЩИНИ В УМОВАХ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ГАЗЕТИ «УМАНСЬКИЙ ГОЛОС») PDF
Віктор Грінченко
ІСТОРІЯ ІСТОРИКІВ УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ PDF
Олена Джагунова
МАЛОВІДОМИЙ УМАНСЬКИЙ ОКРУГОВИЙ СОБОР УАПЦ 1927 РОКУ PDF
Роман Захарченко
ЖАХЛИВІ ПРОЯВИ РЕПРЕСІЙ ПЕРЕСІЧНОГО НАСЕЛЕННЯ ПІД ЧАС ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РР. В РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ (МИКОЛАЇВ) PDF
Микола Зеркаль
РОЛЬ Ю.Й.СІЦІНСЬКОГО У СТАНОВЛЕННІ КРАЄЗНАВЧОГО РУХУ НА ПОДІЛЛІ НАПРИКІНЦІ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. PDF
Ольга Коваль

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

МИТРОПОЛИТ ФЕОФІЛ (БУЛДОВСЬКИЙ): ДИСКУРС СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Алла Киридон
ХРИСТИЯНСЬКИЙ СВЯТКОВИЙ КАЛЕНДАР: КОМПАРАТИВНО-РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ АСПЕКТ PDF
Галина Лозко