DOI: https://doi.org/10.31499/2519-2035.4.2017.130428

БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ НА ХРИСТИНІВЩИНІ У 1917‒1920 РР.

Петро Горохівський

Анотація


У статті розглядається перебіг боротьби населення Христинівщини за владу в роки Української революції (1917‒1920 рр.). Аналізуються особливості цієї боротьби, пов’язані з географічним розташуванням станції Христинівка, соціальним і етнічним складом працівників станції і жителів краю, революційними традиціями. Підкреслюється закономірність загальних тенденцій і увиразнюються особливості локального характеру. Визначено, що місцеве населення було задурманене більшовицькою пропагандою, розчароване невдалою політикою всіх українських урядів і перебувало в опозиції до будь-яких владі і ці та інші об’єктивні і суб’єктивні чинники спряли тому, що у краї зрештою була встановлена радянська влада.

Ключові слова


Національно-визвольна революція; громадянська війна; боротьба за владу; окупація краю; партизанська боротьба; радянська влада

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондар Т.Д. Комуністична партія України в період іноземної інтервенції та громадянської війни (лютий1918‒січень 1910) / Т.Д. Бондар. К.: Вид-во Київського університету, 1968. С. 101.

Бражнев Е. В дыму костров / Е.Бражнев. М.,1926.

Відбудова держави. К.,1993. №3. С. 13.

Горохівський П.І. Нарис історії Христинівщини / П.І Горохівський. Умань: Аналітик, 2003. 154 с.

Григорьевское восстание // [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.53l.ru/a/grigorevskoe_vosstanie_-_hod_vosstaniya

Демченко. М.І. Шостий повстанський / М.І. Демченко. К.: Радянський письменник, 1961. С 103‒ 117.

До історії більшовицьких організацій на Черкащині: Збірник спогадів учасників революційних подій 1917‒ 1920 рр. Черкаське обл. видав, 1958 р. С. 84‒88.

Дяченко Л.Я. Історія Христинівщини. / Л.Я. Дяченко. К.: Вид-во «Фотопрінт», 2012. 243 с.

Дяченко П.Г. Чорні запорожці. Спомини командира 1-го кінного полку Чорних запорожців Армії УНР / П.Г. Дяченко. Київ: Стікс, 2010. 448 с.

Ковальчук М.А. Повстансько-партизанський рух проти білогвардійців на Поділлі (жовтень 1919 – січень 1920 рр.) / М.А.Ковальчук [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npkpnu/Ist/2009_19/19.43%20Kowalscuk.htm)

Комарницький М. Комуністи не здаються: З історії громадянської війни на Христинівщині / М. Комарницький // Радянське життя. 1961. 25 липня.

Кравець А. Черкаські офіцери війська УНР: таємниці минулого / А. Кравець // Прес-центр. 2012. 15 серпня. С. 22.

Масненко В. Буремна зима 1919-го / В. Масненко // Черкаський край. 1994.26 лютого. С. 6.

Никифоренко А. Буремна молодість / А. Никифоренко // Трибуна хлібороба. 1968. 22 лютого.

Обертас Л.І. Командарм Федько / Л.І. Обертас [Електронний ресурс] Режим доступу: http://lіb.afіsha.tv/?book=MEMUARY/ZHZL/fedko.txt

Одиссея 42-го Донского полка [Електронний ресурс] Режим доступу: http://forum.milua.org/viewtopic.php?f=2&t=12461.

Сажієнко І.А. Кузьмина Гребля. Село і люди (Історико-етнографічний нарис) / І.А. Сажієнко, К.І. Євтушенко. Умань, 2006. 258 с.

Трудящі Черкащини в боротьбі за владу Рад. Черкаси: Облвидав, 1957 р. С. 93, 123, 129, 150, 182.

Удовиченко О. Третя залізна дивізія. Матеріяли до історії війська Української Народньої Республіки / О. Удовиченко [Електронний ресурс] Режим доступу: http://lib.ec/b/364130/read

Черкащина на початку ХХ ст.. // Історія України. 2012. № 13‒14. С. 27‒28.

Чумак С. Боротьба за владу Рад на Христинівщині. / С. Чумак «Під прапором комунізму». 1962 р. 6 листопада.


Пристатейна бібліографія ГОСТ