DOI: https://doi.org/10.31499/2519-2035.4.2017.130431

ІСТОРІЯ ІСТОРИКІВ УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ

Олена Джагунова

Анотація


Стаття присвячена дослідженню історії історичного факультету Уманського педагогічного університету та його співробітників. Відновлено та уточнено основні віхи розвитку факультету та його структурних підрозділів. У статті показано навчальну та наукову діяльність факультету, його міжнародну діяльність. Увазі читача також пропонуються маловідомі сторінки історії історичного факультету, кафедри історії України та кафедри філософії та суспільствознавства, їх співробітників та очільників, зміни які відбулись у структурі факультету та кафедр за майже 90 річну історію факультету та  університету.


Ключові слова


Університет; інститут соціального виховання; історичний факультет; історична освіта; кафедра; наука; навчальний план

Повний текст:

PDF

Посилання


Вітаємо стипендіатів міжнародних проектів EMINENCE та EMINENCE ІІ 11.01.2018: [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://udpu.org.ua/index.php?readmore=1541

Джагунова О. Співробітництво Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з науково-освітніми установами Республіки Польща: історичний нарис // Historia III Polsko-ukraińskie spotkania z Klio – :Częstochowie: Tom ІІI, 2017,165-179.

Інформація про збірник «Уманська старовина» 11.01.2018: [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://us.udpu.edu.ua/?page_id=10

Історична освіта в Ніжинському університеті: новітні тенденції, проблеми 11.01.2018: [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://bo0k.net/index.php?p= achapter&bid=3080&chapter=1

Історія історичного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 11.01.2018: [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://history.udpu.org.ua/druhe-meniu-4/history

Кафедра історії України 11.01.2018: [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://history.udpu.org.ua/druhe-meniu-4/struktura/kafedry/istorii-ukrainy

Кафедра філософії та суспільних дисциплін 11.01.2018: [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://history.udpu.org.ua/druhe-meniu-4/struktura/kafedry/filosofii-ta-suspilnykh-dystsyplin

Кривошея І. Уманська василіанська школа в період свого розквіту (1796-1830 рр.) // Історико-педагогічний альманах, 2005.Вип.1. С.94-100

Міжнародна діяльність історичного факультету 11.01.2018: [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://history.udpu.org.ua/nauka-3/mizhnarodna-diyalnist

Міжнародна діяльність історичного факультету 11.01.2018: [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://history.udpu.org.ua/nauka-3/mizhnarodna-diyalnist

Музей історії Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ф.1. Оп.1. Спр.3. Арк. 75.

Музей історії Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ф.1. Оп.1. Спр.3. Арк. 73.

Музей історії Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ф.1. Оп.1. Спр.3. Арк. 74. (спогади Німенко Л.П.)

Музей історії Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ф.1. Оп.1. Спр.3. Арк. 36.

Музей історії Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ф.1. Оп.1. Спр.3. Арк. 40.

Музей історії Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ф.1. Оп.1. Спр.8. Арк. 40-41.

Музей історії Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ф.1. Оп.1. Спр. 8. Арк. 41.

Музей історії Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ф.1. Оп.1. Спр.3. Арк. 74. (спогади Священко З.В.)

Музей історії Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ф.1. Оп.1. Спр.3. Арк. 74. (спогади Карасевич А.О.)

Наукова школа професора Кузнець Тетяни Володимирівни 11.01.2018: [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://history.udpu.org.ua/nauka-3/naukovi-shkoly/naukova-shkola-prof-kuznets-t-v

Науково-дослідна лабораторія «Археологія Уманщини» 11.01.2018: [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://history.udpu.org.ua/druhe-meniu-4/struktura/laboratorii/naukovo-doslidna-laboratoriia-arkheolohiia-umanshchyny

Самі про себе (Автобіографії членів колективу історичного факультету до 10-річчя його утворення) / УДПУ. Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – 137 с.

Уманська чоловіча гімназія 11.01.2018: [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://umanmuseum.blogspot.com/2012/04/blog-post_4609.html

Центральний державний архів вищих органів влади на управління України (далі ЦДАВО України), Ф.166, Оп.15, Спр.318, Арк.14-15.

ЦДАВО України. Ф.166. Оп.15. Спр.318. Арк.2.

ЦДАВО України. Ф.166. Оп.15. Спр.318. Арк.25.

ЦДАВО України. Ф.166. Оп.15. Спр.318. Арк.6.

ЦДАВО України. Ф.166. Оп.15. Спр.318. Арк.6-7.

ЦДАВО України. Ф.166. Оп.15. Спр.318. Арк.8.

ЦДАВО України. Ф.166. Оп.15. Спр.468. Арк.15.

ЦДАВО України. Ф.166. Оп.15. Спр.468. Арк.20-21.

ЦДАВО України. Ф.166. Оп.15. Спр.468. Арк.29-45.

ЦДАВО України. Ф.166. Оп.15. Спр.468. Арк.49-56.

ЦДАВО України. Ф.166. Оп.9. Спр.1800. Арк. 76.

ЦДАВО України. Ф.166. Оп.9. Спр.1800. Арк.2.

ЦДАВО України. Ф.166. Оп.9. Спр.1800. Арк.2.


Пристатейна бібліографія ГОСТ