DOI: https://doi.org/10.31499/2519-2035.5.2018.146753

ВІД СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ДО ПРАГМАТИЗМУ: ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ СТОСУНКИ В 2005-2017 РР.

Катажина Єндращик

Анотація


Натхненням для написання цієї статті була поява публікації Войцеха Конончука (Konończuk, 2018) в журналі «Nowa Europa Wschodnia» («Нова Східна Європа»), в якій він поставив перед польськими політиками завдання перевірити так звані «доктрини Гедройця» (Giedroyc, 1994). Текст викликав полеміку серед дослідників цієї проблематики в наступному номері «Нова Східна Європа».

У даній статті здійснено аналітичний огляд найважливіших подій, що впливають на якість двосторонньої політики, та зроблено спробу оцінити важливість цього періоду для двосторонніх відносин. Після вступу Польщі до Європейського Союзу відносини з Україною почали виразно розвиватися від стратегічного партнерства до відносин, які можна назвати «прагматичними». Українсько-польські відносини в 2005-2017 роках характеризувалися змінною інтенсивністю. Окремі етапи цих відносин залежали від внутрішньої ситуації в обох країнах та зовнішніх чинників, насамперед, від позиції Росії та Європейського Союзу. Незважаючи на багато зусиль, а також заяв верхівок, великі труднощі спостерігались у подоланні взаємної недовіри та історичних суперечок (питання інтерпретації подій на Волині в 1943 році, злочинами ОУН-УПА на Волині та питаннями пам'яті жертв, а також інтерпретації значення ОУН-УПА та її лідерів в історії Польщі та України).

Аналіз дає змогу сформулювати висновок про те, що у сфері двосторонніх відносин у період з 2005 по 2017 р. відбулося чітке переформатування взаємин, що викликало видимі поточні труднощі у двосторонньому діалозі.

Двосторонні відносини вийшли на якісно інший рівень. Вони перевірялися і зіткнулися з прагматизмом – викликом з боку складної внутрішньої та міжнародної ситуації. В умовах тісних соціально-економічних зв'язків, пов'язаних з трудовою міграцією українських громадян до Польщі та одночасно складними проблемами в історичній політиці обох країн, взаємини вийдуть на складний етап. Необхідним є розумне реформування двосторонніх відносини.


Ключові слова


Україна; Польща; історична політика; двосторонні відносини; польсько-українських відносини; Волинь; Меморіал львівських орлят; президенти Польщі та України

Повний текст:

PDF

Посилання


Бесіда, 2005 Бесіда (здійснила авторка) 25.05.2005 р. в Центрі соціологічних досліджень «Софія» у м. Києві.

Дергачов, 2000 Дергачов О. Міжнародне становище України // Політична Думка. 2/2000. C. 98.

Ендращик, 2014 Ендращик К. Трансформация образа украинца в глазах поляков // Психология в экономике и управлении. 2014. № 1(11). C. 121-124. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://journalpsy.bgu.ru/reader/article.aspx?id=19655

Киридон, Троян, 2015 Киридон А., Троян С. Сучасний етап українсько-польських відносин: дискурс взаємодії (2013–2014 рр.). 24.02.2015. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/suchasnii-etap-ukrajinsko-polskikh-vidnosin-diskurs/

Коморовський і Янукович Коморовський і Янукович: дружба в минулому? [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.dw.de/коморовський-і-янукович-дружба-в-минулому/a-17264906

Коморовський Коморовський: Європа не має повторити помилки 1930-х років. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.dw.de/коморовський-європа-не-має-повторити-помилки-1930-х-років/a-17889870

«Polska podaje rękę «Polska podaje rękę Ukrainie». Historyczne przemówienie Komorowskiego w ukraińskim parlamencie. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.newsweek.pl/swiat/komorowski-na-ukrainie-relacje-polsko-ukrainskie,artykuly,360662,1.html

Bosacki, 2005 Bosacki M. Wojciechowski M. Zakulisowa historia rewolucji // Gazeta Wyborcza. nr 77. 02.04.2005. C.22.

Burant, 2000 Burant S.R. Stosunki polsko-ukraińskie a idea strategicznego partnerstwa, Warszawa 2000.

Całka, 1998 Całka M. Polska-Rosja-Ukraina. Perspektywy, szanse i zagrożenia, w: Polska o Rosja. Strategiczne sprzeczności i możliwości dialogu, red. A. Magdziak – Miszewska, Warszawa 1998.

Fesenkо, 2005 Fesenkо W. Rok po pomarańczowej rewolucji, Ukraina bliżej Europy. – Fundacja im. Stefana Batorego. Warszawa, 2005. C.36-31.

Giedroyc, 2012 Giedroyc J. Autobiografia na cztery ręce. Warszawa, 1994. C. 228. Цит: Hofman I. Koncepcja wschodnia paryskiej «Kultury» po transformacji ustrojowej w Europie Wschodniej // Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Rok 10 (2012). Zeszyt 1., Co po ULB, Polityka wschodnia Polski wobec sąsiadów w nowych uwarunkowaniach. red. A. Gil. Lublin, 2012. C.12.

Gill, Gill, 1994 Gill W., Gill N. Stosunki Polski z Ukrainą w latach 1989-1993, Toruń-Poznań 1994.

Hofman, 2012 Hofman I. Koncepcja wschodnia paryskiej «Kultury» po transformacji ustrojowej w Europie Wschodniej // Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Rok 10 (2012). Zeszyt 1. Co po ULB, Polityka wschodnia Polski wobec sąsiadów w nowych uwarunkowaniach. red. A. Gil. Lublin, 2012. C.21.

Jędraszczyk, 2004 Jędraszczyk K. Cmentarz czy panteon? Konflikt wokół Cmentarza Orląt Lwowskich. Poznańskie Studia Wschodoznawcze. Poznań, 2004.

Jędraszczyk, 2010 Jędraszczyk K. Strategiczne partnerstwo ukraińsko-polskie. Polska w polityce niepodległej Ukrainy. Poznań. 2010.

Kamiński, 1997 Kamiński A.Z., Kozakiewicz J., Stosunki Polsko-Ukraińskie. Raport, Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 1997.

Konończuk, 2018 Konończuk W. Czas na doktrynę postgiedroyciowską wobec Ukrainy // Nowa Europa Wschodnia. LIII. 1/2018. C. 23-36.

Leszczyński Leszczyński A. Wołyń: rzeź czy ludobójstwo? [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://wyborcza.pl/1,75398,20434599,wolyn-rzez-czy-ludobojstwo.html?disableRedirects=true#ixzz4Pj2ypliz.

Między Majdanem, 2012 Między Majdanem a Smoleńskiem. Warszawa, 2012. C.48-49.

Surmacz, 2002 Surmacz B., Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie. Lublin, 2002.

Szef IPN Szef IPN o ukraińskich honorach dla UPA w trakcie wizyty Komorowskiego w Kijowie. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/ukraina-honory-dla-upa-podczas-wizyty-komorowskiego-w-kijowie/49fjsq

Szeptycki, 2009 Szeptycki A. Polityka Polski wobec Ukrainy // Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 2009. Warszawa, 2009. C.163-164.

Uchwała Sejmu Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie uczczenia 70. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej i oddania hołdu jej ofiarom. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/uchwaly/327_u.htm.

Warto być Polakiem, 2010 Warto być Polakiem. Idea i myśl Lecha Kaczyńskiego. Warszawa, 2010. C. 61, 62.


Пристатейна бібліографія ГОСТ