№ 5 (2018)

Уманська старовина

Зміст

Історія України

ЕВОЛЮЦІЯ НОМЕНКЛАТУРНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ТОТАЛІТАРИЗМУ ПІСЛЯВОЄННОЇ ДОБИ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ РСР) PDF
Петро Киридон
ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ПОЛІТИКИ РАДЯНІЗАЦІЇ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ В 1944-1946 рр. PDF
Галина Стародубець
СУЧАСНА ВІЙНА НА СХОДІ УКРАЇНИ ОЧИМА РЯДОВОГО PDF
Микола Зеркаль
ПОМІЖ НАЦІЯМИ, СУСПІЛЬНИМИ СТАНАМИ - ТРУДОВА ЕМІГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ ДО ПОЛЬЩІ. PDF
Гражина Гаєвська

Всесвітня історія

ПОРАЗКА ВАРШАВСЬКОГО ПОВСТАННЯ 1944 Р. ЯК ПРОЯВ ТА НАСЛІДОК ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОГО ЧИННИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РАДЯНСЬКОГО КОМУНІСТИЧНОГО РЕЖИМУ PDF
Ірина Батюк, Володимир Лущай
ВІД СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ДО ПРАГМАТИЗМУ: ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ СТОСУНКИ В 2005-2017 РР. PDF
Катажина Єндращик

Регіональна історія

СЛУЖІННЯ МИСТЕЦТВУ: ГАЛИНА ГІЛЯРІВНА ЯБЛОНСЬКА PDF
Ольга Лісовська
ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ ПАРАФІЯЛЬНОГО ДУХОВЕНСТВА КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ УМАНСЬКОГО ПОВІТУ) PDF
Віталій Тацієнко
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНЦІВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ НА ОДЕЩИНІ У 1944-1946 рр.: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ АСПЕКТИ (за матеріалами справ Державного архіву Одеської області) PDF
Наталія Петрова, Станіслав Ковальчук
ГАЙДАМАЦЬКИЙ РУХ НА ЧЕРКАЩИНІ / РЕГІОНАЛЬНІ ВИМІРИ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА PDF
Віктор Тихомир, Людмила Сокур
ДЕФОРМАЦІЇ РИС НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА НА ПОЧАТКУ 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ (на матеріалах Христинівського району) PDF
Петро Горохівський
ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ НАРИС ПЕТРА КУРІННОГО «МІСТО ГУМАНЬ»: ПОВЕРНЕННЯ ДО ЧИТАЧА PDF
Ігор Опацький

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗРОБЦІ СТРУКТУРИ, КОНТЕНТУ ТА ВЕБ-ДИЗАЙНУ МУЗЕЙНИХ САЙТІВ PDF
Сергій Куценко

Енциклопедистика в історії

ЕМБЛЕМАТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ СОБОРНОСТІ: ВІД РЕВОЛЮЦІЇ ДО СЬОГОДЕННЯ PDF
Андрій Тищенко