DOI: https://doi.org/10.31499/2519-2035.7.2020.222580

МЕРЕЖА ВІКАРІАТСТВ ТА СТРУКТУРА БЛАГОЧИННИЦЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО АПАРАТУ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ У 1920 – 1930-Х РР.

Олександр Чучалін

Анотація


У статті розглядається мережа вікаріатств та благочинницький адміністративний апарат Київської єпархії. Подаються відомості у таблиці про єпархіальних архієреїв та вікарних єпископів, які очолювали або тимчасово виконували обов’язки єпархіального архієрея Київської єпархії. На основі архівних та опублікованих джерел відтворено мережу вікаріатств, вказано архієреїв, які здійснювали управління ними. Акцентовано увагу на біографічних відомостях єпископату та духовенства. Як висновок зазначено, що вікарні єпископи та їх кафедри відігравали важливе значення в Київській єпархії, так як безпосередньо допомагали митрополиту Київському в управлінні усією єпархією, а інколи і виконували його обов’язки.


Ключові слова


Київська єпархія; вікаріатство; благочиння; єпископ; радянська влада

Повний текст:

PDF (English) PDF

Посилання


Aktyi Svyateyshego, 1992 – Aktyi Svyateyshego Tihona, Patriarha Moskovskogo i vseya Rossii, pozdneyshie dokumentyi i perepiska o kanonicheskom preemstve vyisshey tserkovnoy vlasti. – 1917–1943 gg. [Acts of His Holiness Tikhon, Patriarch of Moscow and All Russia, Later Documents and Correspondence on the Canonical Succession of the Highest Ecclesiastical Authority. 1917-1943] / Sost. M.E. Gubonin. M.: Izd-vo Pravoslavnogo Svyato-Tihonovskogo Bogoslovskogo Instituta, 1992. 1064 s.: il. [in Russian].

Bidnov, 1921 – Bidnov V. Tserkovna sprava na Ukraini. [Church Affairs in Ukraine] Terniv: Vydavnytstvo «Ukrainska avtokefalna tserkva», 1921. 48 s. [in Ukrainian].

Bilokin, 1992 – Bilokin S.I. Pravoslavni yeparkhii Ukrainy 1917–1941 rr. [Orthodox Eparchies of Ukraine 1917–1941] // Istoryko-heohrafichni doslidzhenia na Ukraini. Zb. nauk. pr. K.: Nauk. dumka, 1992. S. 100–120. [in Ukrainian].

DAChO – Derzhavnyi arkhiv Cherkaskoi oblasti [State Archives of Cherkasy region] [in Ukrainian].

Episkop Egorevskiy Mark, 2007 – Episkop Egorevskiy Mark. Tserkovnyiy protokol. [Church Protocol]. M.: Izdatelskiy Sovet Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi, 2007. 184 s. [in Russian].

Zbirnyk zakoniv, 1922 – Zbirnyk zakoniv i rozporiadzhen robitnycho-selianskoho uriadu Ukrainy za 1922–1923 rr. [Collection of Laws and Orders of the Workers’ and Peasants’ Government of Ukraine between 1922 and 1923]. Kharkiv: Lito-drukarnia «Knyhospilky», 1922. 1147 s. [in Ukrainian].

Istoriya ierarhii, 2006 – Istoriya ierarhii Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi. Kommentirovannyie spiski ierarhov po episkopskim kafedram s 862 g. [The History of the Hierarchy of the Russian Orthodox Church. Commented Lists of Hierarchs for Episcopal Thrones since 862]. M.: Pravoslavnyiy Svyato-Tihonovskiy Gumanitarnyiy Universitet, 2006. 925 s. [in Russian].

Ihnatusha, 2010 – Ihnatusha O. M. Yeparkhii ta blahochynnia Ukrainskoho Ekzarkhatu Rosiiskoi Pravoslavnoi Tserkvy u 20 – 30-kh rr. [Eparchies and Rural Deanery of the Ukrainian Exarchate of the Russian Orthodox Church in the 1920s and 1930s]. KhKh st. // Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Vypusk KhKhIKh. Zaporizhzhia: Prosvita, 2010. S. 145–152 [in Ukrainian].

Polozhenie ob oblastnyih, 1934 – Polozhenie ob oblastnyih Preosvyaschennyih [Regulations on Regional Bishops] // Zhurnal Moskovskoy Patriarhii (dalI – ZhMP). 1934. # 20-21. S. 218–219 [in Russian].

Polozheniya o polnomochiyah, 1934 – Polozheniya o polnomochiyah oblastnogo arhiereya [Provisions on the Powers of the Regional Eparchial Bishop] // ZhMP. 1934. # 20-21. S. 219–222 [in Russian].

Pravoslavnaya entsiklopediya, 2013 – Pravoslavnaya entsiklopediya. Tom 33. Kievo-Pecherskaya Lavra – Kiprskaya ikona Bozhiey Materi [Orthodox Encyclopaedia. Volume 33. Kyiv-Pechersk Lavra - Cypriot Icon of the Mother of God] / Pod redaktsiey Patriarha Moskovskogo i vseya Rusi Kirilla. M.: Tserkovno-nauchnyiy tsentr «Pravoslavnaya Entsiklopediya», 2013. 752 s. [in Russian].

Hronika tserkovnoy zhizni, 1933а – Hronika tserkovnoy zhizni [The Chronicle of Church Life] // ZhMP. 1933. # 14-15. S. 173–174 [in Russian].

Hronika tserkovnoy zhizni, 1933b – Hronika tserkovnoy zhizni [The Chronicle of Church Life] // ZhMP. 1933. # 13. S. 155–156 [in Russian].

TsDAVO – Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy [The Central State Archive of Higher Authorities and Administration of Ukraine] [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Акты Святейшего, 1992 – Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. – 1917–1943 гг. / Сост. М.Е. Губонин. М.: Изд-во Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, 1992. 1064 с.: ил.

 

Біднов, 1921 – Біднов В. Церковна справа на Україні. Тернів: Видавництво «Українська автокефальна церква», 1921. 48 с.

 

Білокінь, 1992 – Білокінь С.І. Православні єпархії України 1917–1941 рр. // Історико-географічні дослідження на Україні. Зб. наук. пр. К.: Наук. думка, 1992. С. 100–120.

 

ДАЧО – Державний архів Черкаської області.

 

Епископ Егорьевский Марк, 2007 – Епископ Егорьевский Марк. Церковный протокол. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2007. 184 с.

 

Збірник законів, 1922 – Збірник законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1922–1923 рр. Харків: Літо-друкарня «Книгоспілки», 1922. 1147 с.

 

История иерархии, 2006 – История иерархии Русской Православной Церкви. Комментированные списки иерархов по епископским кафедрам с 862 г. М.: Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, 2006. 925 с.

 

Ігнатуша, 2010 – Ігнатуша О. М. Єпархії та благочиння Українського Екзархату Російської Православної Церкви у 20 – 30-х рр. ХХ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Випуск ХХІХ. Запоріжжя: Просвіта, 2010. С. 145–152.

 

Положение об областных, 1934 – Положение об областных Преосвященных // Журнал Московской Патриархии (далі – ЖМП). 1934. № 20-21. С. 218–219.

 

Положения о полномочиях, 1934 – Положения о полномочиях областного архиерея // ЖМП. 1934. № 20-21. С. 219–222.

 

Православная энциклопедия, 2013 – Православная энциклопедия. Том 33. Киево-Печерская Лавра – Кипрская икона Божией Матери / Под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. М.: Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2013. 752 с.

 

Хроника церковной жизни, 1933а – Хроника церковной жизни // ЖМП. 1933. № 14-15. С. 173–174.

 

Хроника церковной жизни, 1933b – Хроника церковной жизни // ЖМП. 1933. № 13. С. 155–156.

 

ЦДАВО – Центральний державний архів вищих органів влади і управління України.