№ 7 (2020)

Уманська старовина

Зміст

Історія України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА УКРАЇНСЬКОГО КІНЕМАТОГРАФА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РАДЯНСЬКОГО І ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДІВ PDF (English) PDF
Анатолій Карасевич, Марина Федорова
ВИЛОНОВУВАННЯ АНТИРЕЛІГІЙНОЇ ПРОПАГАНДИ В ОНТОЛОГІЇ РАДЯНСЬКОГО (1917-1921 рр.) PDF (English) PDF
Алла Киридон
ДАНИЛО ДЕМУЦЬКИЙ В ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ PDF (English) PDF
Тетяна Кузнець, Ірина Гончарук
УМАНЧАНИН МИКОЛА БАЖАН – «КАРБОВАНИХ СЛІВ ВОЛОДАР» PDF (English) PDF
Ольга Скус, Мирослава Пересунько
МЕРЕЖА ВІКАРІАТСТВ ТА СТРУКТУРА БЛАГОЧИННИЦЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО АПАРАТУ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ У 1920 – 1930-Х РР. PDF (English) PDF
Олександр Чучалін

Регіональна історія

ДОСЛІДНИК УМАНІ – ХРИСАНФ ЯЩУРЖИНСЬКИЙ PDF (English) PDF
Ольга Лісовська
РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МЕДИЧНИХ КАДРІВ В КІНЦІ ХІХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ЗЕМСЬКОЇ ФЕЛЬДШЕРСЬКОЇ ШКОЛИ) PDF (English) PDF
Юрій Нікітін
ЕТНОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МИКОЛИ БІЛЯШІВСЬКОГО НА ЧЕРКАЩИНІ PDF (English) PDF
Ігор Опацький
ВПЛИВ ПОЛІТИКИ КРИМСЬКОГО ХАНСТВА НА ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК УМАНЩИНИ (XV – СЕРЕДИНА XVII СТ.) PDF (English) PDF
Зінаїда Священко, Олена Скрипник
ТВАРИННИЦТВО В СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ УМАНСЬКОГО ПОВІТУ (ХІХ СТ.) PDF (English) PDF
Наталія Тацієнко

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (1930-2020 РР.) PDF
Олена Джагунова