Поточний номер

№ 11 (2024): Уманська старовина
Опубліковано: 2024-05-21

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Переглянути всі випуски

Науковий журнал «Уманська старовина»

Журнал підтримує політику відкритого доступу.

Рік заснування: 2015

Галузь та проблематика: У виданні публікуються роботи науковців, викладачів, аспірантів і студентів українських наукових та освітніх установ з актуальних проблем історії України та регіональної історії, загальної історії, історіографії історії, історії історичної науки в Україні, методики навчання історії, спеціальних історичних дисциплін. Також у журналі публікуються рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.

ISSN 2519-2035

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21635-11535Р від 13.10.2015 року

Збірник включено в міжнародні бази даних: Index Copernicus (ICV 2017 56.94; 2018 76.09)

Періодичність: 1 раз на рік Мова видання: українська, англійська, польська. 

Засновник і видавець: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Головний редактор: Кузнець Тетяна Володимирівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Відповідальний редактор: Лісовська Ольга Василівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Адреса редакції: 20300, Україна, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28, кафедра історії України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Тел. +38(067)459-02-18

E-mail: umanska.starovyna@ukr.net

ISSN 2519-2035 (Print)