Поточний номер

№ 10 (2023): Уманська старовина
Опубліковано: 2024-03-28
Переглянути всі випуски

Науковий журнал «Уманська старовина» Журнал підтримує політику відкритого доступу Рік заснування: 2015 Галузь та проблематика: У виданні публікуються роботи науковців, викладачів, аспірантів і студентів українських наукових та освітніх установ з актуальних проблем історії України та регіональної історії, загальної історії, історіографії історії, історії історичної науки в Україні, методики навчання історії, спеціальних історичних дисциплін. Також у журналі публікуються рецензії, повідомлення про наукові події та заходи. ISSN 2519-2035 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 21635-11535Р від 13.10.2015 року Збірник включено в міжнародні бази даних: Index Copernicus (ICV 2017 56.94; 2018 76.09) Періодичність: 1 раз на рік Мова видання: українська, англійська, польська.  Засновник і видавець: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Головний редактор: Кузнець Тетяна Володимирівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Відповідальний редактор: Лісовська Ольга Василівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Адреса редакції: 20300, Україна, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28, кафедра історії України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Тел. +38(067)459-02-18 E-mail: umanska.starovyna@ukr.net ISSN 2519-2035 (Print)