№ 6 (2019)

УМАНСЬКА СТАРОВИНА

Зміст

Історія України

ОБСТАВИНИ ЗАГИБЕЛІ МИТРОПОЛИТА ОЛЕКСІЯ ГРОМАДСЬКОГО PDF (English) PDF
В’ячеслав Гордієнко, Галина Гордієнко
ПРАКТИКА ВТІЛЕННЯ НЕПУ В ПРОМИСЛОВОСТІ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В ХХ СТ. PDF
Микола Зеркаль
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІДЕОЛОГІЇ СОБОРНОСТІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ) PDF (English) PDF
Олександер Ситник
ЗАКРИТТЯ ХРАМІВ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ЯК ЗАСІБ ТОТАЛЬНОГО НАСТУПУ НА ПРАВОСЛАВНУ ЦЕРКВУ В 1920–1930-ТІ РР. PDF PDF (English)
Олександр Чучалін
ТОМОС ПРО НАДАННЯ АВТОКЕФАЛІЇ ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ УКРАЇНИ: АРХІТЕКТОНІКА ПРОЦЕСУ PDF PDF (English)
Алла Киридон

Всесвітня історія

ПОЗИЦІЯ ООН ПІД ЧАС ВІЙНИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ІНДОНЕЗІЇ PDF PDF (English)
Олена Скрипник
МІСЦЕ МОЗАМБІКУ У ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНІЙ СТРАТЕГІЇ СРСР НА ПІВДНІ АФРИКИ PDF (English) PDF
Зінаїда Священко

Регіональна історія

«НАУКОВА ОДІССЕЯ» НАДІЇ СУРОВЦОВОЇ: НАРИС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БІОГРАФІЇ НЕСКОРЕНОЇ УМАНЧАНКИ PDF PDF (English)
Ігор Кривошея, Ірина Кривошея, Людмила Якименко
УМАНСЬКЕ УЧИЛИЩЕ САДІВНИЦТВА І ЗЕМЛЕРОБСТВА В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ: ДО 175-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ УМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА PDF PDF (English)
Світлана Нижник
ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ НАРИС ПЕТРА КУРІННОГО «МІСТО ГУМАНЬ»: ПОВЕРНЕННЯ ДО ЧИТАЧА. Ч. 2 PDF (English) PDF
Ігор Опацький
UMAN DISTRICT ZEMSTVO ON THE PAGES OF THE NEWSPAPER «KIEVLIANIN»: ELECTIONS, ECONOMIC ACTIVITY AND FINANCIAL OPPORTUNITIES PDF PDF (English)
Tetiana Kuznets, Anatolii Karasevych

Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

МЕМУАРИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ УМАНЩИНИ ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917-1921 РР.) PDF PDF (English)
Олена Дудник